Απάντηση:Αποστολή βεβαίωσης πληρωμής συνδρομής

Ημερομηνία: 2017-05-28 | Από: Μπαμπανίκου Αικατερίνη 7 Νηπιαγωγείο Νέας Φιλαδέλφειας

Σας παρακαλώ να μου αποστείλετε προσωπική βεβαίωση πληρωμής στο Σύλλογό σας της συνδρομής μου για το συνδ,. έτος 2016 17 προκειμένου να τη χρησιμοποιήσω για την υποβολή αίτησης για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Το e mail μου είναι KaterinaBabanikou4@gmail.com Σας ευχαριστώ πολύ

Νέο σχόλιο