Αριστοτέλης: Τοποθετήσεις αναπληρωτών: Μάθε τα δικαιώματά σου, Απαίτησέ τα, Απευθύνσου στο σωματείο σου

Αριστοτέλης: Τοποθετήσεις αναπληρωτών: Μάθε τα δικαιώματά σου, Απαίτησέ τα, Απευθύνσου στο σωματείο σου

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

· Να απαιτείτε τα λειτουργικά κενά να αναρτώνται στο διαδίκτυο ή τουλάχιστον να είναι μονίμως αναρτημένα στη Διεύθυνση

Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν «κρυφά» κενά που προορίζονται για συγκεκριμένα πρόσωπα.

· Οι δηλώσεις προτίμησης  αφορούν σχολικές μονάδες και σε καμία περίπτωση περιοχές.

· Απαιτείτε να αναρτώνται οι πίνακες τοποθέτησης μαζί με τα μόρια και τα κριτήρια ώστε να έχετε έλεγχο ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία

 

Για να τοποθετηθεί ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός από μετάταξη ή απόσπαση από τη Β’ βάθμια, οποιασδήποτε ειδικότητας, σε σχολική μονάδα της δημόσιας εκπαίδευσης απαιτείται:

 

· Να έχουν δημοσιοποιηθεί τα κενά με τρόπο προσβάσιμο σε όλους ταυτόχρονα, και όχι ατομικό, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να αποκρυφτούν κενά σε κάποιους εκπαιδευτικούς ενώ γνωστοποιούνται σε άλλους.

 

· Να γίνουν δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους ενδιαφερόμενους προς τοποθέτηση με βάση τα δημοσιοποιημένα λειτουργικά κενά

 

· Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, ο διευθυντής εκπαίδευσης τοποθετεί με απόφασή του η οποία οφείλει να ακολουθεί απολύτως τη νομοθεσία που αφορά τις τοποθετήσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων που είναι:

 

Α.Πρωτ.Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006/ΥΠΕΠΘ

       Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/566/111195/Δ1/14-09-2009/ΥΠΕΠΘ

       Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009/ΥΠΔΒΜΘ

       Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/74/28599/Δ1/12-03-2010/ΥΠΔΒΜΘ

 

Επικοινωνήστε με το Σύλλογό μας τηλέφωνο: 210 8319372