Καλοσωρίζουμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία μας και στο 66ο Γυμνάσιο στην Ακαδ. Πλάτωνα, ενάντια σε ξενοφοβικές και ρατσιστικές φωνές! Απαιτούμε να μπουν στα κανονικά σχολεία μαζί με όλα τα παιδιά!

Καλοσωρίζουμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία μας και στο 66ο Γυμνάσιο στην Ακαδ. Πλάτωνα, ενάντια σε ξενοφοβικές και ρατσιστικές φωνές! Απαιτούμε να μπουν στα κανονικά σχολεία μαζί με όλα τα παιδιά!