Αριστοτέλης: Δήλωση συμμετοχής στην Απεργία - Αποχή από την ατομική αξιολόγηση

Αριστοτέλης: Δήλωση συμμετοχής στην Απεργία - Αποχή από την ατομική αξιολόγηση

Κατεβάστε το αρχείο της δήλωσης για εκτύπωση: 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΑ από Ατομικη αξιολογηση Αριστοτέλης (1).doc (14848)

 

 

ΔΗΛΩΣΗ

Συμμετοχής στην Απεργία Αποχή από την ατομική αξιολόγηση

 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει ο Σύλλογος ΠΕ "Αριστοτέλης" στις 20/3/2024,  από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων μας που αφορούν στις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης που προβλέπονται από τις διατάξεις των 9950/ΓΔ5/27-1-2023, 118891/ΓΔ5/23-10-2023 και την μεταγενέστερη 41539/ΓΔ5/ 17-1-2024 και κάθε άλλης κανονιστικής πράξεως που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν.4692/2020 και των άρθρων 56 εώς 83 και 97 ν.4823/2021 και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ