Αριστοτέλης: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΑΘΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕ ΤΑ, ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥ ΤΑ, ΑΠΕΥΘΥΝΣΟΥ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΟΥ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

· Να απαιτείτε τα λειτουργικά κενά να αναρτώνται στο διαδίκτυο ή τουλάχιστον να είναι μονίμως αναρτημένα στη Διεύθυνση

Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλίζετε ότι δεν υπάρχουν «κρυφά» κενά που προορίζονται για συγκεκριμένα πρόσωπα.

· Οι δηλώσεις προτίμησης  αφορούν σχολικές μονάδες και σε καμία περίπτωση περιοχές.

· Απαιτείτε να αναρτώνται οι πίνακες τοποθέτησης μαζί με τα μόρια και τα κριτήρια ώστε να έχετε έλεγχο ότι ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία

 

Για να τοποθετηθεί ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός από μετάταξη ή απόσπαση από τη Β’ βάθμια, οποιασδήποτε ειδικότητας, σε σχολική μονάδα της δημόσιας εκπαίδευσης απαιτείται:

 

· Να έχουν δημοσιοποιηθεί τα κενά με τρόπο προσβάσιμο σε όλους ταυτόχρονα, και όχι ατομικό, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα να αποκρυφτούν κενά σε κάποιους εκπαιδευτικούς ενώ γνωστοποιούνται σε άλλους.

 

· Να γίνουν δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων από τους ενδιαφερόμενους προς τοποθέτηση με βάση τα δημοσιοποιημένα λειτουργικά κενά

 

· Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, ο διευθυντής εκπαίδευσης τοποθετεί με απόφασή του η οποία οφείλει να ακολουθεί απολύτως τη νομοθεσία που αφορά τις τοποθετήσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων που είναι:

Α.Πρωτ.Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006/ΥΠΕΠΘ

Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/566/111195/Δ1/14-09-2009/ΥΠΕΠΘ

Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/697/126794/Δ1/14-10-2009/ΥΠΔΒΜΘ

Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/74/28599/Δ1/12-03-2010/ΥΠΔΒΜΘ

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Ρέππα Ντίνα 6977003052

Γράφου Ματίνα 6973235061

Γκουμάς Φίλιππος 6979447415

Σακελαροπούλου Αθηνά 6948879977

Χαλβατζηδάκης Δημήτρης 6970981010 Παπαϊωάννου Μάρκος 6937542814

Σακαρετσάνος Λάμπρος 2108652643