Αποστολή βεβαίωσης πληρωμής συνδρομής

Ημερομηνία: 2017-05-27 | Από: Μπαμπανίκου Αικατερίνη 7 Νηπιαγωγείο Ν, Φιλαδέλφειας

Σας παρακαλώ να μου αποστείλετε προσωπική βεβαίωση πληρωμής στο Σύλλογό σας της συνδρομής μου για το συνδ, έτος 2016-17 προκειμένου να τη χρησιμοποιήσω για την υποβολή αίτησης για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Το mail μου είναι: KaterinaBabanikou4@gmail.com Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Νέο σχόλιο