Απάντηση:Σχολικές Εορτές

Ημερομηνία: 2014-03-13 | Από: Ντίνα Ρέππα

Ζητάμε συγνώμη, αλλά υπήρξε πρόβλημα στο σύστημα. Κανονικά οι ερωτήσεις έπρεπε να έρχονται απευθείας στο μέιλ του συλλόγου. Επειδή αυτό δε γίνεται, σου απαντάμε έστω καθυστερημένα. Δεν έχουμε κάποια απόφαση του σωματείου σχετικά με το ζήτημα των γιορτών. Ο κάθε σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει σε συνεδρίασή του με ποιο τρόπο θα κάνει τις σχολικές γιορτές (μέσα στην τάξη, όλα τα τμήματα κ.λπ.)

Νέο σχόλιο