Αριστοτέλης: Σχετικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που έστειλε το ΥΠΑΙΘ στα σχολεία – Δεν τα συμπληρώνουμε! Παλεύουμε την αξιολόγηση με όποια μορφή μας επιβάλλεται

Αριστοτέλης: Σχετικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που έστειλε το ΥΠΑΙΘ στα σχολεία – Δεν τα συμπληρώνουμε! Παλεύουμε την αξιολόγηση με όποια μορφή μας επιβάλλεται

20/6/2022

 

Τα περίφημα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», τα οποία αντικατέστησαν την Ευέλικτη Ζώνη στα Δημοτικά και διάφορες ώρες μαθήματος στα νηπιαγωγεία διαπνέονται από το πνεύμα της αξιολόγησης που επιχειρείται να επιβληθεί στα σχολεία και φέρνουν μια σειρά βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες άσχετες με την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Από την αρχή της χρονιάς ως σωματείο με απόφαση της ΓΣ στις 9/9, καλέσαμε τους εκπαιδευτικούς και τους συλλόγους διδασκόντων

 

  • να μην εμπλέξουν φορείς άσχετους κι εχθρικούς με την εκπαίδευση όπως ιδιωτικές εταιρείες, ΜΚΟ, δήμους, αστυνομία κ.λπ.,

 
  • να μην αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου,

 
  • να μην προχωρήσουν σε δημιουργία portfolio – φακέλους αυτοαξιολόγησης–αξιολόγησης των μαθητών, σύνδεση των project των εργαστηρίων δεξιοτήτων με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής τους μονάδας,

 
  • να μην εμπλέξουν σχολικούς συμβούλους, γονείς, δήμους στην εκπαιδευτική διαδικασία με στόχο την κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων κ.λπ.

 
  • να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις διδακτικές μεθόδους και πρακτικές που έως τώρα χρησιμοποιούν.

 

Και με επόμενη ανακοίνωσή μας (17/12/21) καλέσαμε τους εκπαιδευτικούς

 

  • να μην βαθμολογήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες αριθμητικά

 
  • να μην αποστείλουν στους γονείς φόρμες περιγραφικής αξιολόγησης αλλά να κάνουν προφορική ενημέρωση των γονέων για τις δραστηριότητες των δραστηριοτήτων που κάνουμε με τα παιδιά και για τη συμμετοχή τους σε αυτά.

  •  

Αντίστοιχα και σε συνέχεια όλων των παραπάνω καλούμε και τώρα τους συναδέλφους – μέλη του σωματείου μας να αγνοήσουν πλήρως και να μην συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια που εστάλησαν από το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με την εφαρμογή των Ε. Δ. κατά τη σχολική χρονιά 2021 – 2022, διότι αυτά αποτελούν ιδιότυπη εφαρμογή της «αξιολόγησης» των νόμων 4692/2020 και 4823/2021 με τους οποίους διαφωνούμε κάθετα και παλεύουμε για την κατάργησή τους και επιπρόσθετα δεν προκύπτει από πουθενά η υποχρέωση μας υπηρεσιακά για τη συμπλήρωση και αποστολή των ερωτηματολογίων αυτών προς το ΥΠΑΙΘ.

 

Συνεχίζουμε τη δουλειά μας όπως κάνουμε πάντα τόσα χρόνια, κάνουμε αυτά που κρίνουμε αναγκαία και χρήσιμα για τους μαθητές μας και δεν συμμορφωνόμαστε σε τυποποιήσεις που όχι μόνο δεν βελτιώνουν το εκπαιδευτικό έργο αλλά το αποστειρώνουν από κάθε δυναμική και αλληλεπίδραση με τους μαθητές και τις μαθήτριες μας. Θα υπηρετήσουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματα των μαθητών μας για ολόπλευρη μόρφωση, καλλιέργεια ελεύθερης κριτικής συνείδησης.

 

Σε αντίθεση με τα εργαστήρια δεξιοτήτων , τις εκπαιδευτικές εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε. στην καλλιέργεια σκέψης και γνώσης υποταγμένης στην ευέλικτη εργασία για την οποία προορίζονται οι μαθητές και οι μαθήτριές μας εμείς θα δυναμώσουμε τον αγώνα για το σχολείο των όλων, των ίσων, των διαφορετικών, το σχολείο των αναγκών και των οραμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας, τους Συλλόγους Διδασκόντων ώστε να γίνουν το αποφασιστικό όργανο στο σχολείο.

 

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων είναι μια ακόμα αντιδραστική επικοινωνιακή φούσκα και μια προσπάθεια εξαναγκασμού των εκπαιδευτικών να φορτωθούν μια επιπλέον γραφειοκρατική και άχρηστη εργασία (φόρμες, αιτήσεις, φύλλα αποτίμησης, αναρτήσεις κλπ) και μέσω αυτής να εξοικειωθούν στη γραφειοκρατία της αξιολόγησης. Οι συνεχείς αναδιπλώσεις του ΙΕΠ σχετικά με αυτά δεν μπορεί παρά να θεωρηθούν νίκη μας.

 

Συνεχίζουμε με γνώμονα την εξυπηρέτηση των μορφωτικών αναγκών των παιδιών

 

Δεν συμμορφωνόμαστε σε αξιολογητικές – τυποποιητικές - γραφειοκρατικές διαδικασίες

 

Παλεύουμε την αξιολόγηση με όποια μορφή μας επιβάλλεται

 

Θα νικήσουμε!

 

 

 

Η πρόεδρος                                      Η γραμματέας

 

          Τόλη Πολίνα                                     Πετροπούλου Έλενα