Υπόμνημα του Αριστοτέλη και της Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού-Ακ.Πλάτωνα-Σεπολίων Ο θάνατος ενός εργαζόμενου στo Mikel και οι τεράστιες ευθύνες του Δήμου Αθηναίων

Υπόμνημα του Αριστοτέλη και της Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού-Ακ.Πλάτωνα-Σεπολίων Ο θάνατος ενός εργαζόμενου στo Mikel και οι τεράστιες ευθύνες του Δήμου Αθηναίων