Υπόμνημα του Αριστοτέλη και της Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού-Ακ.Πλάτωνα-Σεπολίων για την πλήρη υπογειοποίηση των γραμμών του ΟΣΕ

Υπόμνημα του Αριστοτέλη και της Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού-Ακ.Πλάτωνα-Σεπολίων για την πλήρη υπογειοποίηση των γραμμών του ΟΣΕ