Συντονιστικό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών: Συνέλευση Σάββατο 7/5, στις 16.00, στο Μαράσλειο (Μαρασλή 4, Στ. Μετρό: Ευαγγελισμός)

Συντονιστικό Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών: Συνέλευση Σάββατο 7/5, στις 16.00, στο Μαράσλειο (Μαρασλή 4, Στ. Μετρό: Ευαγγελισμός)