Συντονισμός για το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό: Σάββατο 28/11, στις 11.00, στον Πειραιά, Κινητοποίηση ενάντια στην Frontex

Συντονισμός για το Προσφυγικό/Μεταναστευτικό: Σάββατο 28/11, στις 11.00, στον Πειραιά, Κινητοποίηση ενάντια στην Frontex