Συλλογοι ΠΕ-ΕΛΜΕ: Όλοι στη συγκέντρωση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα 15), Παρασκευή 10 Μαρτίου, στη 1.30 μ.μ.

Συλλογοι ΠΕ-ΕΛΜΕ: Όλοι στη συγκέντρωση  στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής (Τσόχα 15), Παρασκευή 10 Μαρτίου, στη 1.30 μ.μ.

Κηρύσσουμε Τρίωρη Διευκολυντική στάση Εργασίας την Παρασκευή 10/3, 13.00-16.00 για τη συμμετοχή στη συγκέντρωση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

 

        Ρέππα Ντίνα                             Σακαρετσάνος Λάμπρος