Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ΠΥΣΠΕ-ΑΠΥΣΠΕ-ΚΥΣΠΕ Α' Αθήνας και σταυροδοσία

Στο ΠΥΣΠΕ της Α' Αθήνας αιρετό εκλέγουν Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική Παρέμβαση (Παρεμβάσεις-Κινήσεις-Συσπειρώσεις) με 1.185 ψήφους και ΔΗΣΥ με 765 ψήφους

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το Α' ΠΥΣΠΕ Αθήνας

 

 

Αναλυτικά αποτελέσματα ανά εκλογικό τμήμα 

Αναλυτικά η σταυροδοσία του κάθε υποψηφίου ανά συνδυασμό για το ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας  εδώ 

 

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής

 

Αναλυτικά αποτελέσματα για το ΑΠΥΣΠΕ ανά εκλογικό τμήμα    εδώ   

 

Αναλυτικά η σταυροδοσία του κάθε υποψηφίου ανά συνδυασμό για το ΑΠΥΣΠΕ Αττικής εδώ

 

 

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα για το ΚΥΣΠΕ

 

 

 

 

Αναλυτικά η σταυροδοσία του κάθε υποψηφίου ανά συνδυασμό για το ΚΥΣΠΕ    εδώ