Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο σύστημα προσλήψεων, Υπουργείο Παιδείας 20/12

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο σύστημα προσλήψεων, Υπουργείο Παιδείας 20/12