Οδηγίες για την Απεργία Αποχή στη β' φάση του συλλογικού προγραμματισμού

Οδηγίες για την Απεργία Αποχή στη β' φάση του συλλογικού προγραμματισμού

κατεβάστε τις οδηγίες  εδώ 

Σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασής μας για την αξιολόγηση "Ο Αριστοτέλης και 18 ΣΕΠΕ/ΕΛΜΕ συνεχίζουν με όπλο την απεργία αποχή τον αγώνα ενάντια στην αξιολόγηση" εδώ 

 

1. Στα σχολεία που οι σύλλογοι διδασκόντων πλειοψηφικά ή ομόφωνα δεν έχουμε αναρτήσει τίποτα μέχρι στιγμής συμμετέχοντας στην Α/Α, δεν αναρτούμε κανένα σχέδιο δράσης. Στα σχολεία αυτά έχει καταγραφεί στην προηγούμενη φάση της αξιολόγησης η συμμετοχή των συλλόγων διδασκόντων στην Α-Α γι' αυτό δεν ανάρτησαν και σχέδια δράσης. 

 

2.  Για όσους/όσες έχουν οριστεί από διευθυντές/ντριες ως συντονιστές ομάδων, ενώ οι σύλλογοι διδασκόντων ή οι ίδιοι/ες και η ομάδα τους ή οι ίδιοι/ες μόνο είναι σε ΑΑ τότε καταγράφουν: 

Σας ενημερώνουμε ότι η πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων κι εγώ συμμετέχουμε νομίμως στην απεργία-αποχή δυνάμει της απόφασης του σωματείου «ο Αριστοτέλης»  που προκηρύχθηκε με την από 5 Νοεμβρίου 2021 εξώδικη γνωστοποίησή της.

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ν. Ι. Παπαχρήστου, αριθμός 1930 Δ' (2/11/2021)

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ν. Ι. Παπαχρήστου, αριθμός 1940 Δ' (5/11/2021)

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ν. Ι. Παπαχρήστου, αριθμός 1944 Δ' (5/11/2021)

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αναρτηθεί κάποιο σχέδιο δράσης

και για την περίπτωση που μόνο ο συντονιστής συμμετέχει στην α-α :

 

Σας ενημερώνω ότι συμμετέχω  νομίμως στην απεργία-αποχή  δυνάμει της απόφασης του σωματείου «ο Αριστοτέλης»  που προκηρύχθηκε με την από 5 Νοεμβρίου 2021 εξώδικη γνωστοποίησή της.

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ν. Ι. Παπαχρήστου, αριθμός 1930 Δ' (2/11/2021)

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ν. Ι. Παπαχρήστου, αριθμός 1940 Δ' (5/11/2021)

έκθεση Επίδοσης του δικαστικού επιμελητή Ν. Ι. Παπαχρήστου, αριθμός 1944 Δ' (5/11/2021)

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αναρτηθεί κάποιο σχέδιο δράσης από εμένα

 

Στην περίπτωση που η ομάδα ομόφωνα ή πλειοψηφικά συμμετέχει στην Α-Α

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ομάδα εργασίας πλειοψηφικά ή ομόφωνα κι εγώ συμμετέχουμε νομίμως στην απεργία-αποχή δυνάμει της απόφασης του σωματείου «ο Αριστοτέλης»  που προκηρύχθηκε με την από 5 Νοεμβρίου 2021 εξώδικη γνωστοποίησή της.

Κατά συνέπεια δεν μπορεί να αναρτηθεί κάποιο σχέδιο δράσης από εμάς