Μάιος 2017

Μάιος 2017
  • Η Γ.Σ. καταψήφισε τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. της ΔΟΕ

  • Πάρθηκαν αποφάσεις για: 

  • αξιολόγηση και απεργία/αποχή από διαδικασία αξιολόγησης στις επιλογές διευθυντών

  • νηπιαγωγεία

  • ειδική αγωγή

  • ελαστική εργασία

  • εκπαίδευση προσφυγόπουλων

  • συνοπτικό και αναλυτικό πρόγραμμα δράσης

Αναλυτικά οι αποφάσεις