Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού-Σεπολίων-Ακ.Πλάτωνα: κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για την κεραία κινητής τηλεφωνίας στην οδό Δράμας

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού-Σεπολίων-Ακ.Πλάτωνα: κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων για την κεραία κινητής τηλεφωνίας στην οδό Δράμας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Νο. …..

 

2.Κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και κύριας αγωγής  κατά της εταιρίας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» για την απομάκρυνση της κεραίας η οποία είναι εγκατεστημένη σε πολυκατοικία επί της οδού Δράμας αριθμός 95

 

Κατόπιν συζήτησης αποφασίστηκε με απόλυτη πλειοψηφία η κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων και κύριας αγωγής  κατά της εταιρίας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ» για την απομάκρυνση της κεραίας η οποία είναι εγκατεστημένη σε πολυκατοικία επί της οδού Δράμας αριθμός 95. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε  ο δικαστικός και νομικός χειρισμός της σχετικής υπόθεσης να ανατεθεί στη δικηγορική εταιρία «Α. ΠΑΠΑΡΡΟΥΣΟΥ- Κ. ΤΑΤΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Μεθώνης αριθμός 62 και ειδικότερα αποφασίστηκε να δοθεί η εντολή στις δικηγόρους Άννα Παπαρρούσου και Αικατερίνη Τάτση από κοινού ή η κάθε μία χωριστά να καταθέσουν στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αγωγής σε βάρος της ανωτέρω εταιρίας κινητής τηλεφωνίας με αίτημα να απαγορευτεί η λειτουργία του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό αριθμό θέσης 1202856 και κωδική ονομασία «ΣΕΠΟΛΙΑ ΔΡΑΜΑΣ», η οποία είναι εγκατεστημένη σε πολυκατοικία επί της οδού Δράμας αριθμός 65 και εν γένει να προβούν σε κάθε αναγκαία νόμιμη ενέργεια προκειμένου να ευδοκιμήσει η σχετική αίτηση και αγωγή.

 

O/H      Πρόεδρος                             O/H Γραμματέας