Κενά που θα παραμείνουν ακάλυπτα στην Α’ Αθήνας μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών και την τοποθέτηση των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στις 3/9/2018

Κενά που θα παραμείνουν ακάλυπτα στην Α’ Αθήνας μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιακών μεταβολών και την τοποθέτηση των αναπληρωτών που προσλήφθηκαν στις 3/9/2018