Καταμερισμός του ΔΣ

Το ΔΣ θα συνεδριάζει κάθε 15 μέρες, Τετάρτες, στις 13.30, στο 63ο ΔΣ Αθηνών, εκτός και πραγματοποιούνται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Οι ημερομηνίες των τακτικών συνεδριάσεων θα ανακοινώνονται νωρίτερα ώστε να μπορεί να τις παρακολουθεί όποιο μέλος του σωματείου επιθυμεί.

 

1.        Για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων του συλλόγου μας, κάθε μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης συγκεκριμένων σχολείων. Για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει θα ήταν χρήσιμο να ενημερώνετε το αντίστοιχο μέλος του Δ.Σ., ώστε να υπάρχει άμεση παρουσία.

 

Πρόεδρος:

Ρέππα Ντίνα  (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319862)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 11ο, 44ο, 63ο, 109ο, 129ο, 152ο, 1ο Ν. Φιλαδ., 5ο Ν. Φιλαδ., 4ο Ν. Φιλαδ.

                               και τα όμορα νηπιαγωγεία

Αντιπρόεδρος:  

Γκουμάς Φίλιππος (τηλ.: 6979447415)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 52ο, 57ο, 60ο, 61ο, 145ο, 162ο, 3ο Ν. Φιλαδ., 2ο Ν. Χαλκ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

Γραμματέας:

 Σακαρετσάνος Λάμπρος  (τηλ: 6979044781, σχολείου: 2108652643)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 21ο, 22ο, 23ο, 75ο, 79ο, 165ο, 6ο ειδ., 8ο Ν. Φιλαδ.

και τα όμορα νηπιαγωγεία

Ταμίας:       

Στρέμπας Κώστας (τηλ.: 6946953577)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 20ο, 32ο, 50ο, 53ο, 58ο, 99ο, 150ο, 4o ειδ.

και τα όμορα νηπιαγωγεία

Μέλη:

Παναγιώτου Χρήστος, (τηλ.: 6937636119, νηπιαγωγείου: 2105139849)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:  56ο, 54ο, 55ο, 66ο, 108ο, 170ο, 127ο, 1ο Ν.Χαλκ., 6ο Ν. Φιλαδ.

και τα όμορα νηπιαγωγεία

Τέλιου Χρύσα: (τηλ.: 6973184090, σχολείου: 2105124309)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 50ο, 51ο, 59ο 62ο, 128ο, 144ο, 173ο, 2ο Ν. Φιλαδ.

και τα όμορα νηπιαγωγεία

Γκάγκαρη Αγγελική, (τηλ.: 6972394453, σχολείου: 2102013555)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 24ο, 31ο, 39ο, 69ο, 48ο, 141ο, 130ο, 7ο Ν. Φιλαδ.

και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

2.        Με βάση την απόφαση της ΓΣ του συλλόγου μας, καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων μέχρι την έκτακτη Γενική Συνέλευση, να συνεδριάσετε, να συζητήσετε και να εκλέξετε/ορίσετε έναν/μία εκπαιδευτικό ως συνδικαλιστικό υπεύθυνο της σχολικής σας μονάδας έτσι ώστε να υπάρχει πιο άμεση επικοινωνία του σωματείου για τα ζητήματα που αφορούν και απασχολούν τη σχολική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς.

Παρακαλούμε να σταλούν οι αποφάσεις και ηλεκτρονικά στο μέιλ του σωματείου.

 

 

3.        Για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη ενημέρωσή μας, ο σύλλογός μας στέλνει τις αποφάσεις του και στα προσωπικά e-mail των μελών του συλλόγου ώστε να μπορεί να υπάρχει άμεση ενημέρωση για τις αποφάσεις και τις δράσεις του συλλόγου. Θεωρούμε ότι ειδικά αυτές τις εποχές, υπάρχει ανάγκη να συμμετέχουμε όλες και όλοι στις διαδικασίες του συλλόγου, να παίρνουμε συλλογικά τις αποφάσεις, να οργανώνουμε τις δράσεις, να ανταλλάσουμε σκέψεις και απόψεις.

Συμπληρώστε στο επισυναπτόμενο αρχείο, νέα μέιλ από τη σχολική σας μονάδα μονίμων και αναπληρωτών συναδέλφων/ουσών και στείλτε τα στο μέιλ του συλλόγου.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                            Ο γραμματέας

 

Ρέππα Ντίνα                         Σακαρετσάνος Λάμπρος