Καταμερισμός σχολικών μονάδων στα μέλη του ΔΣ

 

Για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων του συλλόγου μας, κάθε μέλος του Δ.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης συγκεκριμένων σχολείων. Για οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει θα ήταν χρήσιμο να ενημερώνετε το αντίστοιχο μέλος του Δ.Σ., ώστε να υπάρχει άμεση παρουσία.

 

Η ευθύνη των σχολείων κατανέμεται όπως παρακάτω:

 

Πρόεδρος:

Γράφου Ματίνα  (τηλ.: 6973235061 σχολείου: 2105152811)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ:  51ο , 54ο , 55ο , 59ο, 66ο, 129ο 144ο, 1ο Ν.Χαλκ., 6ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία


Γραμματέας:     

Ρέππα Ντίνα (τηλ.: 6977003052, σχολείου: 2108319862)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 11ο, 44ο, 63ο, 109ο, 145ο, 152ο, 1ο Ν. Φιλαδ., 3ο Ν. Φιλαδ., 4ο Ν. Φιλαδ.,

                               και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Αντιπρόεδρος:

Γκουμάς Φίλιππος (τηλ.: 6979447415, σχολείου: 2105151072)

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 39ο, 57ο, 60ο, 61ο, 141ο, 162ο, 5ο Ν. Φιλαδ., 2ο Ν.Χαλκ.,

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

 Ταμίας:           

Χαλβατζηδάκης Δημήτρης (τηλ.: 6970981010, νηπιαγωγείου: 2105125367)
ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 48ο, 67ο, 56ο, 58ο, 62ο, 128ο, 173ο, 2ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Μέλη:

 

Ζουρελίδης Σίμος, τηλ: 6973042640, 2108643693

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 24ο, 31ο, 69ο, 108ο, 170ο, 4ο ειδ., 130ο, 7ο Ν. Φιλαδ.

και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Κανελλοπούλου Δώρα, τηλ: 6976466810, 2108216815
ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 20ο, 32ο, 50ο, 52ο, 53ο, 99ο, 127ο, 150ο

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 

Σακαρετσάνος Λάμπρος, τηλ: 6979044781

ΔΗΜΟΤΙΚΑ: 21ο, 22ο, 23ο, 75ο, 79ο, 165ο, 6ο ειδ., 8ο Ν. Φιλαδ.

                        και τα όμορα νηπιαγωγεία

 


 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος             Η γραμματέας

 

Γράφου Ματίνα             Ρέππα Ντίνα