Η Εκδήλωση του Αριστοτέλη "Αξιολόγηση- η κοινωνική διάσταση του αγώνα των εκπαιδευτικών" (βίντεο με εισήγηση από τον Περικλή Παυλίδη καθώς και παρεμβάσεις εκπαιδευτικών)

Η Εκδήλωση του Αριστοτέλη "Αξιολόγηση- η κοινωνική διάσταση του αγώνα των εκπαιδευτικών" (βίντεο με εισήγηση από τον Περικλή Παυλίδη καθώς και παρεμβάσεις εκπαιδευτικών)

 

 

00:10 Άνοιγμα προέδρου Τάσσου Δήμητρας 

03:30 Τοποθέτηση Περικλή Παυλίδη 

1:07:10 Παρέμβαση Χαλικιά Τατιάνα 

1:13:15 Παρέμβαση Διαμάντη Τιτίνα 

1:17:22 Παρέμβαση Νοτοπούλου Χριστίνα 

1:23:06 Παρέμβαση Σουρτζής Φώτης 

1:26:49 Παρέμβαση Πόσκε Βασιλική 

1:32:44 Παρέμβαση Βεργάκης Δημήτρης 

1:38:44 Παρέμβαση Γάτου Παρασκευή 

1:41:28 Παρέμβαση Ρέππα Ντίνα 

1:54:25 Παρέμβαση Ρέππα Βέττα 

2:02:38 Παρέμβαση Κάιλα Μυρσίνη 

2:05:04 Ερώτηση Νοτοπούλου Χριστίνα 

2:07:20 Δευτερολογία Περικλή Παυλίδη