Επιτροπή Αγώνα Αναπληρωτών Αριστοτέλη: Για τη διαδήλωση και τη Συνέλευση Αγώνα της 16ης Μαρτίου και τη συνέχιση των κινητοποιήσεων για Μαζικούς Διορισμούς

Επιτροπή Αγώνα Αναπληρωτών Αριστοτέλη: Για τη διαδήλωση και τη Συνέλευση Αγώνα της 16ης Μαρτίου και τη συνέχιση των κινητοποιήσεων για Μαζικούς Διορισμούς