Ενδεικτικό Κείμενο ενημέρωσης γονιών για τα σχολικά γεύματα

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, κάντε τις απαραίτητες αναπροσαρμογές που αντιστοιχούν στη σχολική σας μονάδα

Ανοίξτε το αρχείο εδώ

 

Ενημέρωση – Διευκρινίσεις

 

Για τη Σίτιση μαθητών  που δεν παρακολουθούν ολοήμερο πρόγραμμα

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες της σχολικής μας μονάδας:

1.    Δεν υπάρχουν  στο σχολείο μας αίθουσες σίτισης με κατάλληλες υποδομές παρά μόνο αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο και γραφεία.

 

2.    Στο προβλεπόμενο 5λεπτο μεταξύ λήξης έκτης ώρας και έναρξης σίτισης δεν προλαβαίνουν οι αίθουσες διδασκαλίας να καθαριστούν και να ετοιμαστούν για σίτιση και υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των μαθητών.

 

3.    Δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό τραπεζαρίας και καθαριότητας.

 

4.    Οι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις ούτε την πιστοποίηση για τον ποιοτικό έλεγχο φαγητού.

 

5.    Ακόμη και οι μαθητές του ολοήμερου δεν σιτίζονται σε ειδική αίθουσα – τραπεζαρία όπως προβλέπεται

Ο Σύλλογος Διδασκόντων προτείνει στους γονείς των οποίων τα παιδιά δεν παραμένουν στο ολοήμερο πρόγραμμα και επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα  «Σχολικά Γεύματα» να  παραλαμβάνουν το γεύμα και να το παίρνουν σπίτι τους. Για το λόγο αυτό, κι εφόσον συμφωνείτε, παρακαλούμε συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση σας έχει δοθεί ότι

επιθυμώ το παιδί μου/ τα παιδιά μου να παραλαμβάνουν το γεύμα και να το  παίρνουν σπίτι στις 13:15

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων