ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΔΕΑ

 

 

Πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη  2 Νοεμβρίου 2017 νέα  παράσταση  διαμαρτυρίας  στα γραφεία της Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης  Αττικής  και συνάντηση με τον δ/ντή εκπ/σης Λόντο για τα προβλήματα που  αντιμετωπίζουν  οι συνάδελφοι  εκπαιδευτικοί  της Γαλλικής  και  της  Γερμανικής  Γλώσσας  στα σχολεία  της  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  όπως αυτά αναφέρονται  στην απόφαση του συλλόγου μας   μέσω της οποίας καλούσαμε στην κινητοποίηση   της  Τετάρτης  25/11/2017.

 

Οι απαντήσεις  που δόθηκαν  από τον δ/ντή εκπ/σης  στα  αιτήματα  που του  τέθηκαν  από  τους  εκπροσώπους των συλλόγων  και των επιστημονικών ενώσεων  στη  συνάντηση  που ακολούθησε ήταν οι εξής: 

 

    1.     Η βασική πηγή του προβλήματος της μετακίνησης σε πολλά σχολεία  καταρχήν  των συναδέλφων της Β΄ ξένης γλώσσας, και στην πορεία κι άλλων ειδικοτήτων,  όπως  και  της  ανάθεσης  σ’ αυτούς  μαθημάτων  εκτός της ειδικότητάς τους,  είναι  το  ωρολόγιο πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου  Σχολείου Φίλη σε συνάρτηση  με τη λειτουργία πολλών μικρών σχολικών μονάδων και  με τη δημοσιονομική  πολιτική που επιφέρουν  οι μνημονιακές περικοπές.

 

      2.     Το παραπάνω πρόβλημα επιβαρύνεται  από την υπουργική απόφαση  που δεν επιτρέπει  τη δημιουργία τμημάτων β΄ ξένης γλώσσας που να υπερτερούν αριθμητικά  από τα τμήματα γενικής παιδείας.

 

  Οι εκπρόσωποι των συλλόγων επισήμαναν ότι  πολλά από τα τμήματα αυτά  αναγκάζονται να λειτουργήσουν με παραπάνω από 25 μαθητές κατά παράβαση  του τελευταίου ΠΔ79/2017 και ότι πολλοί  μαθητές  που μειοψήφησαν στην επιλογή  τους παρακολουθούν μια ξένη γλώσσα που δεν επιθυμούν. Ταυτόχρονα  πολλοί συνάδελφοι μετακινούνται μέχρι και σε 6 -7 σχολεία ακόμα και ενδιάμεσα στα διαλείμματα.

 

      3.     Ο περιφερειακός δ/ντής  απάντησε ότι κακώς οι εκπαιδευτικοί  μετακινούνται σε 7 σχολεία αλλά λύση δεν έδωσε. Όπως και ότι κακώς λειτουργούν τμήματα με παραπάνω από 25 μαθητές αλλά αν χωριστεί στα δύο το ένα ξενόγλωσσο τμήμα με 27 μαθητές της μιας από τις 2 γλώσσες  της β΄ επιλογής  π.χ.  της Γερνανικής  και δεν κλείσει το άλλο π.χ. της Γαλλικής,  ερχόμαστε σε αντίθεση  με την  υπουργική  απόφαση και τίθεται θέμα  νομιμότητας.    

                                                                                                                                     

       Οι εκπρόσωποι των συλλόγων πρότειναν να δοθεί  εντολή  για το χωρισμό αυτών των τμημάτων  όπως  έχει συμβεί σε αρκετές δ/νσεις  ειδικά της Δ.Ε.

 

     Η απάντησή του ήταν  ότι δεν πρέπει να  επιτρέπεται η παραβατικότητα ακόμα και σε ήπια μορφή  αλλά συμβαίνει,  όπου δεν  δημιουργούνται τριβές να υπάρχει μια  ανεκτικότητα.  Όταν όμως  δημιουργούνται  τριβές και προβλήματα  πρέπει να εφαρμόζεται ό,τι προβλέται από τον νόμο. 

 

     4.      Οπότε και το  επόμενο αίτημα για  υπολογισμό του χρόνου μετακίνησης από σχολείο σε σχολείο ως  διδακτικό χρόνο  δεν  μπορεί να το υλοποιήσει γιατί κάτι τέτοιο  δεν το προβλέπει  η νομοθεσία.   

                                                                                                                                         

      Είναι φανερό ότι το ΥΠΕΘ και ο περιφερειακός διευθυντής θεωρούν τις απαιτήσεις για μικρότερα  τμήματα και  ανθρώπινες  συνθήκες εργασίας  αντικείμενο τριβών με την κυβερνητική πολιτική και γι’ αυτό εξαντλούν όλη η  βαρβαρότητα της αστικής νομιμότητας ενώ το υπουργείο και η κυβέρνηση μπορούν να παραβιάζουν αυτή τη νομιμότητα  (που και  οι  ίδιοι  δημιούργησαν)  για χάρη  της αστικής βαρβαρότητας.

 

     5.     Για το ζήτημα της απόδοσης   οργανικών θέσεων που εκκρεμεί για πολλούς μεταταγμένους συναδέλφους,  είπε ότι  αν δεν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση  τέτοια ώστε να προβλέπει  τη δημιουργία   οργανικής  θέσης   κατά ομάδα  σχολείων  και  παράλληλα  σύγκλιση   του διδακτικού ωραρίου Πρωτοβάθμιας-Δευτεροβάθμιας στις κοινές ειδικότητες (κάτι που μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικά ωράρια μεταξύ των ειδικοτήτων;  «καλομελέτα κι έρχεται» απάντησε ο Δ/ντής) δεν μπορούν να δοθούν οργανικές θέσεις.

 

Οι απαντήσεις  του Περιφερειακού  δ/ντή  εκπαίδευσης  δικαιολόγησαν  την κυβερνητική  πολιτική και δεν περιείχαν καμία δέσμευση.        

           

 Συντονίζουμε τους αγώνες μας, διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν, μακριά από  τεχνητούς  διαχωρισμούς, απαιτώντας  ΜΟΝΙΜΗ  ΣΤΑΘΕΡΗ  ΔΟΥΛΕΙΑ  ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  ΜΕ ΠΛΗΡΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 

 

Αγωνιζόμαστε ενάντια στο σύνολο της  αντιεκπαιδευτικής κυβερνητικής πολιτικής    που  τσακίζει μορφωτικές ανάγκες  και εργασιακά  δικαιώματα  και σε όλο το μνημονιακό μπλοκ που τις προωθεί.