Αριστοτέλης: Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία

Αριστοτέλης: Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα νηπιαγωγεία

20/3/2019

  Συναδέλφισσες, -οι

 

Με τα πρόσφατα νομοθετήματα (ν. 4547, Υ.Α. για οργάνωση και αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου, Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) και με το πρόσχημα της «συμπερίληψης»  γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση αποδυνάμωσης των υποστηρικτικών δομών του δημόσιου σχολείου (γνωμάτευση από ΚΕΣΥ, Τ.Ε., παράλληλη στήριξη), η οποία θα οδηγήσει στην περαιτέρω συρρίκνωση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θεωρούμε ότι το εκπαιδευτικό κίνημα οφείλει να υπερασπιστεί με τον πιο δυναμικό τρόπο το δικαίωμα στην εκπαίδευση ΟΛΩΝ των παιδιών. Ένα πρώτο βήμα υπεράσπισης αυτού του δικαιώματος αποτελεί η πρώιμη ανίχνευση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και η πρώιμη παρέμβαση.

 

Στα νηπιαγωγεία υπάρχει σήμερα μεγάλος αριθμός μαθητών που χρειάζεται υποστήριξη. Μέχρι όμως οι μαθητές του νηπιαγωγείου να αξιολογηθούν από δημόσιο φορέα για την απόκτηση διάγνωσης που χρειάζεται για το τμήμα ένταξης, έχει παρέλθει η μισή χρονιά οπότε  είναι  δύσκολο σε εκείνη τη φάση να μετεγγραφούν σε άλλο νηπιαγωγείο (για παιδαγωγικούς και ψυχολογικούς λόγους). Πολύ συχνά παρέρχεται ολόκληρη η χρονιά μέχρι την απόκτηση της γνωμάτευσης με αποτέλεσμα οι τρεις (3) γνωματεύσεις που απαιτούνται για την ίδρυση του ΤΕ σε ένα νηπιαγωγείο να αφορούν σε μαθητές που δε θα φοιτήσουν στο νηπιαγωγείο την επόμενη χρονιά αλλά στο δημοτικό σχολείο. Την ίδια στιγμή  κάποιο νηπιαγωγείο που ελλείψει διαγνώσεων δεν έχει ιδρύσει Τ.Ε, ενδέχεται να χρειάζεται εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής.

 

Με βάση τα παραπάνω, και όπως διεκδικούμε για τα δημοτικά σχολεία  

 

  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 

  τη δημιουργία Τμημάτων Ένταξης σε κάθε νηπιαγωγείο και τη στελέχωσή τους με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

 

τους/τις νηπιαγωγούς του Συλλόγου μας να αποστείλουν άμεσα αίτημα για δημιουργία Τμήματος Ένταξης μαζί με  αντίγραφο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων  αναφέροντας την αναγκαιότητα ίδρυσής του, άσχετα από τον αριθμό των γνωματεύσεων, διότι,  ως  δομή πρώτης υποδοχής των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δε μπορούμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των παιδιών που χρειάζονται εκπαιδευτική υποστήριξη.

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

                                   Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

                     

                                Χαλικιά Τατιάνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος