Αριστοτέλης: Το δοτό συμβούλιο παρανομεί! Απαιτούμε να «τρέξει» ξανά η διαδικασία οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ΠΕ70-71 αφού γίνουν νέες αιτήσεις με βάση τον νέο πίνακα οργανικών κενών

Αριστοτέλης: Το δοτό συμβούλιο παρανομεί! Απαιτούμε να «τρέξει» ξανά η διαδικασία οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ΠΕ70-71 αφού γίνουν νέες αιτήσεις με βάση τον νέο πίνακα οργανικών κενών

4/5/2021

 

Σε παράνομη ενέργεια προχώρησε το δοτό συμβούλιο της Α’ Αθήνας που πραγματοποίησε τις διαδικασίες οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ΠΕ70-71.  Η παράνομη ενέργεια ήταν ότι προχώρησε σε ανακοινοποίηση μεταθέσεων-οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70/ΠΕ71 Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, αντί να «τρέξει» ξανά όλη τη διαδικασία από την αρχή με βάση τα νέα δεδομένα.

 

Συγκεκριμένα στις 16/4 το δοτό συμβούλιο ανακοίνωσε τα οργανικά κενά της ειδικής αγωγής και κάλεσε τους εκπαιδευτικούς που είχαν υποβάλει αίτηση οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης θέσης να υποβάλουν δήλωση προτίμησης. Στην πρόσκληση αυτή ανακοίνωσε ότι τα κενά που αφορούν 2ο Τμήμα Ένταξης μπορούν να δηλωθούν ως προτίμηση μόνο από τους εκπ/κούς που διορίστηκαν σύμφωνα με το ΦΕΚ.1289/19-08-2020, τ.Γ΄ (Ν.4638/2019, άρθρο 28). Με αυτή τη διευκρίνηση οι εκπαιδευτικοί έκαναν τις δηλώσεις προτίμησης και ανακοινώθηκαν στις 23-4 οι τοποθετήσεις. Στη συνέχεια το ΥΠΑΙΘ έστειλε διευκρινιστική όπου ξεκαθάρισε ότι τα κενά που αφορούν 2ο τμήμα ένταξης μπορούν να δηλωθούν από όλους τους εκπαιδευτικούς. Η κυρία ευθύνη ανήκει για μια ακόμη φορά στο υπουργείο Παιδείας που δίνει αλληλοσυγκρουόμενες ερμηνείες στις νομοθετικές διατάξεις. Μετά από τη διευκρίνηση αυτή, το δοτό συμβούλιο οφείλει:

  1. Να κοινοποιήσει ξανά τον νέο πίνακα κενών με τη νέα διευκρίνηση του Υπουργείου Παιδείας και να κάνει νέα πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης

  2. Να προχωρήσει με βάση τις νέες δηλώσεις στον νέο πίνακα οριστικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων θέσης

Κάθε άλλη ενέργεια είναι απολύτως παράνομη μια και οι αρχικές δηλώσεις προτίμησης έγιναν πάνω σε λάθος πίνακα κενών.

Το δοτό συμβούλιο οφείλει να ακυρώσει τις παράνομες διαδικασίες και να προχωρήσει τώρα σε αυτές που ορίζονται με σαφήνεια από τη νομοθεσία.

 

Για άλλη μια φορά γίνεται φανερό ότι η απουσία των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών από τα συμβούλια και η μετατροπή τους σε απολύτως ανεξέλεγκτα και δοτά όργανα οδηγεί στην παραβίαση κάθε νομιμότητας, στην αυθαιρεσία, στη διαπλοκή, στην επιλεκτική ενημέρωση και στις διευκολύνσεις. 

 

Δηλώνουμε ότι θα προστατεύσουμε αταλάντευτα τα δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών απέναντι στις παρανομίες της διοίκησης και του δοτού συμβουλίου.

 

Καλούμε τους άλλους συλλόγους της Α’ Αθήνας να προχωρήσουν σε αντίστοιχες αποφάσεις

Το ΔΣ της ΔΟΕ να προχωρήσει σε αντίστοιχη απόφαση-καταγγελία και να παρέμβει.

 

Κάτω τα χέρια από τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των εκπαιδευτικών

Μπλόκο στις αυθαιρεσίες των δοτών συμβουλίων

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

 

        Ζαραϊδώνη Βούλα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος