Αριστοτέλης: Συγκρότηση τμημάτων στα Νηπιαγωγεία και κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων - Σχέδιο πρακτικού Συλλόγου διδασκόντων του Νηπιαγωγείου

Αριστοτέλης: Συγκρότηση τμημάτων στα Νηπιαγωγεία και κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων - Σχέδιο πρακτικού Συλλόγου διδασκόντων του Νηπιαγωγείου

7/9/2017

 

Με βάση την απόφαση της 86ης Γ.Σ. Αντιπροσώπων της ΔΟΕ για την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση όπως διαμορφώθηκε από ισχυρή πλειοψηφία συνέδρων και που αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω αιτήματα:

 

 • Διατήρηση του αυτοτελούς χαρακτήρα του παιδαγωγικού προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 

 • Ενδυνάμωση του αντισταθμιστικού ρόλου του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 

Θεωρούμε καθοριστικής σημασίας -ειδικά και μετά την έκδοση του Π.Δ.79/17- την απόφαση υλοποίησης δράσεων για τον αγώνα που δίνουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά.

 

Την περσινή σχολική χρονιά ένας σημαντικός αριθμός Συλλόγων Διδασκόντων Νηπιαγωγείων και στο Σύλλογό μας προχώρησε σε συγκρότηση αμιγών τμημάτων αλλά και στην εφαρμογή εναλλαγής των εκπαιδευτικών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καταθέτοντας ωρολόγια προγράμματα και πρακτικά Συλλόγων Διδασκόντων με παιδαγωγικά κριτήρια χωρίς να υπάρξουν προβλήματα οποιουδήποτε είδους. Η τακτική αυτή αντίθετα αποτελεί παρακαταθήκη και για τη φετινή χρονιά.

 

Η αμιγής και σταθερή σύνθεση τμήματος αποτελεί για τα παιδιά παιδαγωγική σταθερά ως προς το χώρο και τα πρόσωπα ενώ η ανάπτυξη ενός ενιαίου ολοήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος κατά γενική ομολογία κρίνεται επιτυχημένη με επιστημονικά τεκμηριωμένη την παιδαγωγική προσφορά και τον αντισταθμιστικό του ρόλο.

 

Η αποσύνδεση του πρωινού προγράμματος από το απογευματινό αλλάζει το χαρακτήρα του ολοήμερου προγράμματος και ουσιαστικά το μετατρέπει σε δομή φύλαξης.

 

Οι θέσεις των νηπιαγωγών σε κάθε σχολική μονάδα είναι ενιαίες, ισότιμες και ισάξιες ως προς το παιδαγωγικό τους έργο. Με την κατάργηση της εναλλαγής του ωραρίου και της συνέχειας του προγράμματος στα ολοήμερα τμήματα, η αρχή αυτή δέχεται σοβαρό πλήγμα καθώς η ισοτιμία τίθεται υπό αίρεση. Ταυτόχρονα, ανοίγει ο δρόμος για υπεραριθμίες και κινητικότητα νηπιαγωγών, απολύσεις αναπληρωτών και νέες ελαστικές σχέσεις εργασίας στο χώρο του νηπιαγωγείου (ωρομίσθιοι, άλλες ειδικότητες).

 

Επικαιροποιούμε την περσινή απόφαση η οποία υπερψηφίστηκε και στη Γ.Σ. που αφορά τη συγκρότηση τμημάτων στο Νέο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και τις θέσεις των νηπιαγωγών σε αυτό.

 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και στο πλαίσιο αυτό :

 

• Καλούμε και καλύπτουμε συνδικαλιστικά τους Συλλόγους διδασκόντων των Νηπιαγωγείων του Συλλόγου μας να προχωρήσουν στη συγκρότηση τμημάτων αμιγούς χαρακτήρα (αμιγώς κλασσικού, αμιγώς ολοήμερου προγράμματος) σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων και την εναλλαγή της βάρδιας των Νηπιαγωγών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας σχολικής χρονιάς. Επισυνάπτουμε σχέδιο πρακτικού για υιοθέτηση από τους Συλλόγους Διδασκόντων.

 

• Καλούμε το Δ.Σ της ΔΟΕ να καλέσει και να καλύψει συνδικαλιστικά με απόφασή του στην ίδια κατεύθυνση τους Συλλόγους Διδασκόντων των Νηπιαγωγείων. Καλούμε επίσης τις συναδέλφισσες Νηπιαγωγούς να ενημερώσουν το Δ.Σ. του Συλλόγου μας σε κάθε περίπτωση εγγραφής αριθμού νηπίων που υπερβαίνει τα 25 ανά τμήμα ή σε κάθε περίπτωση αναγκαιότητας μείωσης του αριθμού κατά 3 νήπια λόγω εγγραφής νηπίων με διαγνώσεις καθώς επίσης και σε ενδεχόμενη απόπειρα της Διοίκησης για συγχώνευση τμημάτων.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

           Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος

 

 

 

Ακολουθεί σχέδιο πρακτικού

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

 

Σχολικό έτος: 2017-2018

Aριθμός πράξης …………………….. του συλλόγου διδασκόντων του …………………Νηπιαγωγείου …………………………………..

 

Θέμα: «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα». Σήμερα ημέρα………… ……/9/2017 και ώρα ...... συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων του…………………….. Νηπιαγωγείου  ……………………….. σε τακτική συνεδρίαση με θέμα «Κατανομή τμημάτων και εφημεριών και ορισμός Νηπιαγωγών που διδάσκουν στα τμήματα». Στη συνεδρίαση συμμετείχαν :

1. ……………………………………………………….(ονοματεπώνυμο) Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου

2 ……………………………………………………... (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

3. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

4. ……………………………………………………… (ονοματεπώνυμο) Νηπιαγωγός

 

Η προϊσταμένη  ανάγνωσε το Π.Δ 79/2017 και την εγκύκλιο με   Αρ. Πρωτ.: Φ.7/ΦΜ/143031/Δ1 /31-8-2017  και ακολούθησε διεξοδική συζήτηση. Ο σύλλογος διδασκόντων προέβη σε κατανομή των τμημάτων με βάση την επιλογή των γονέων ως προς την ώρα αποχώρησης (13:00 ή 16:00) διότι :

1. Η αμιγής και σταθερή σύνθεση τμήματος είναι παιδαγωγικά κατάλληλη για τα παιδιά αυτής της ευαίσθητης ηλικιακής ομάδας 4-6 χρόνων, για το λόγο ότι τους προσφέρει σταθερότητα ως προς το χώρο και τα πρόσωπα (αφού τα παιδιά δεν θα είναι υποχρεωμένα να αλλάζουν ομάδα και αίθουσα στο απογευματινό πρόγραμμα και στην πρωινή υποδοχή). Επίσης η προαναφερθείσα σύνθεση τμημάτων διευκολύνει την ομαλή προσαρμογή των παιδιών μειώνοντας το άγχος αποχωρισμού από την οικογένεια.

2. Θα υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης ενός ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος με συνέχεια και συνάφεια καθόλη τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο.

Αποφασίστηκε ομόφωνα:

 

Τμήμα 1: Ώρα λειτουργίας 8:15-13:00: υπεύθυνος Νηπιαγωγός (ονοματεπώνυμο)……………………………

Τμήμα 2: Ώρα λειτουργίας 7:45/8:15-16:00: υπεύθυνοι Νηπιαγωγοί

1 (ονοματεπώνυμο)……………………………

2 (ονοματεπώνυμο)……………………………

 

Εφημερίες

1.   ……………………………………………………………………………

2.   ……………………………………………………………………………

3.   …………………………………………………………………………..

 

Επίσης θα γίνεται εναλλαγή των θέσεων των δύο Νηπιαγωγών που ανέλαβαν το τμήμα 2 για τους παρακάτω παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους:

1.     Για να υπάρξει ενιαία γραμμή δράσης και συνεργασία των Νηπιαγωγών, με κοινούς σκοπούς και στόχους, σε ισότιμο κι όχι ιεραρχικά διαβαθμισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

2.     Για να μπορούν να διαμορφώνουν οι νηπιαγωγοί σφαιρική αντίληψη για τα παιδιά.

3.     Για την εύρυθμη λειτουργία του Νηπιαγωγείου (ασθένειες εκπαιδευτικών, συνεργασία με φορείς κ.ά.) και την ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη σχολική ζωή (ενημερώσεις γονέων, εκδηλώσεις, διδακτικές επισκέψεις κ.ά.)

 

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και αφού διαβάστηκε υπογράφεται ως ακολούθως

 

Η/Ο Προϊσταμένη/ος             Οι Νηπιαγωγοί: