Αριστοτέλης: Στο στόχαστρο Κυβέρνησης-ΟΟΣΑ-Δήμων και Πανεπιστημιακού Κατεστημένου, το Νηπιαγωγείο δια μέσου των συγχωνεύσεων των σχολών! Κάτω τα χέρια από τη Δημόσια και Δωρεάν 2χρονη προσχολική αγωγή-εκπαίδευση! Θεσμοθέτηση ΤΩΡΑ της 2/χρονης υποχρεωτικής

Αριστοτέλης: Στο στόχαστρο Κυβέρνησης-ΟΟΣΑ-Δήμων και Πανεπιστημιακού Κατεστημένου, το Νηπιαγωγείο δια μέσου των συγχωνεύσεων των σχολών! Κάτω τα χέρια από τη Δημόσια και Δωρεάν 2χρονη προσχολική αγωγή-εκπαίδευση! Θεσμοθέτηση ΤΩΡΑ της 2/χρονης υποχρεωτικής

24/10/2017

 

Επίθεση δέχεται για άλλη μια φορά το Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

 

Αφορμή και όχημα οι συγχωνεύσεις σχολών των ΤΕΙ (στη συγκεκριμένη περίπτωση των σχολών βρεφονηπιοκομίας) με Πανεπιστημιακές σχολές και δούρειος ίππος το Νηπιαγωγείο!

 

Οι στόχοι σαφείς και διατυπωμένοι από τις συνόδους της Λισαβόνας και της Μπολόνιας, τον ΟΟΣΑ και την ΕΕ: α. Λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών δομών και ιδρυμάτων με βάση ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και β. διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και προώθηση της διαρκούς κινητικότητας των εργαζομένων.

 

Αυτούς τους στόχους εξυπηρετούν οι συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων. Αυτούς τους στόχους προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με όλες τις αναδιαρθρώσεις που πραγματοποίησε και προωθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης: το Νέο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο, το Νέο Ολοήμερο Δημοτικό, το Νέο Λύκειο και ο νόμος για τα Πανεπιστήμια.

 

Γι’ αυτό, στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος των Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και Σχολών με τη συμμετοχή́ του Αν. Γενικού́ Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ, Γιώργου Αγγελόπουλου και του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Γεράσιμου Κουζέλη, με κεντρικό́ θέμα που τη δημιουργία διευρυμένων Σχολών Αγωγής και Εκπαίδευσης, συνδεδεμένη με την παράλληλη ενοποίηση του χώρου εκπαίδευσης από́ τη βρεφική́ ηλικία έως τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι Προέδροι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων εκφράστηκαν στην πλειονότητά́ τους θετικά́ για την ένταξη τμημάτων ΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής, στο δυναμικό́ των Σχολών Αγωγής και Εκπαίδευσης και στη Σύνοδο υπήρξε συναντίληψη με τους εκπροσώπους της Πολιτείας όσον αφορά́ τη διεύρυνση αρμοδιοτήτων των Σχολών αυτών!

 

  Η επιχείρηση ενοποίησης και ενιαιοποίησης για τις ηλικίες 0-6 της βρεφικής φροντίδας και μέριμνας που παρέχεται στον Παιδικό Σταθμό με την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση που παρέχεται στο Νηπιαγωγείο ή ακόμη και την εκπαίδευση των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου με το φάσμα να εκτείνεται στις ηλικίες 0-8 (δια μέσου της ενοποίησης των αντίστοιχων σχολών) εξυπηρετεί τους δύο παραπάνω στόχους και το Νηπιαγωγείο γίνεται ο δούρειος ίππος για την προώθηση αυτών των σχεδιασμών. 

 

Από τη μια με την εισβολή  των συνθηκών, των  κανόνων  και των εργασιακών σχέσεων  των δήμων σε δομές της Δημόσιας Εκπαίδευσης δηλαδή την είσοδο των κουπονιών- vouchers, των  διδάκτρων  - τροφείων, των ωραρίων  και της 30ωρης ελαστικής εργασίας  όλων των μορφών και από την άλλη διάλυση των επαγγελματικών δικαιωμάτων με τρόπο που να ευνοεί την ασάφεια, τη διαρκή κινητικότητα και τελικά τις μνημονιακές περικοπές!

 

Η συζήτηση λοιπόν, για αγωγή και φροντίδα 0-6 ή και 0-8 και συγχώνευση των τμημάτων των ΤΕΙ με τις Πανεπιστημιακές σχολές δεν γίνεται με εκπαιδευτικά κριτήρια. Τα κριτήρια της αγοράς και των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων είναι η αιτία.

 

Το Πανεπιστημιακό κατεστημένο δίνει χείρα βοηθείας, συναινεί και πρωτοστατεί στο καταστροφικό σχέδιο. Τα οικονομικά κίνητρα για αυτή του τη στάση πολλά! Βρίσκουν τρόπο να γεμίσουν τα άδεια ταμεία των Πανεπιστημίων πουλώντας πιστοποιητικά, πιστοποιήσεις και εξομοιώσεις. Τρία Πανεπιστημιακά τμήματα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα) εξέδωσαν απόφαση Συνέλευσης για συγχώνευση-ενοποίηση των σχολών ΑΤΕΙ Νηπιοβρεφοκομίας και των ΑΕΙ Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, κάποια άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα ήταν σύμφωνα με την ιδέα, αλλά δεν είχαν απόφαση Συνέλευσης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κράτησε ουδέτερη θέση ενώ μόνο ένα εναντιώθηκε καθαρά προς την απόφαση αυτή, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Κρήτης. Το πλάνο σχετίζεται και με πρόταση του ΙΕΠ για την ίδρυση Ειδικής Δομής με την ευθύνη της Συγκλήτου που θα παρέχει τα μαθήματα και την πιστοποίηση με τους στόχους και το περιεχόμενό τους να διαμορφώνεται από το ΙΕΠ σε συνεργασία με εκπροσώπους των Πανεπιστημίων.

 

Τα πεδία ανάπτυξης του εγχειρήματος αυτού αφορούν τόσο τις σπουδές και τα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα των αποφοίτων όσο και το χαρακτήρα και τη φύση των δομών, τις οποίες οι απόφοιτοι εργαζόμενοι θα κληθούν να υπηρετήσουν.

 

Στο πλαίσιο αυτό βάλλονται:

 

Οι επιστημονικά διακριτοί ρόλοι της βρεφικής φροντίδας – μέριμνας και της αγωγής – εκπαίδευσης που τεκμηριωμένα πρέπει να παρέχονται σε διακριτές δομές, Πρόνοιας για την ηλικιακή κατηγορία 0-4 ετών (Βρεφονηπιακός Σταθμός) και Εκπαίδευσης για τις ηλικιακές κατηγορίες 4-6 ετών (Νηπιαγωγείο) και 6-18 ετών (ενιαίο 12χρονο Σχολείο)

 

Το Νηπιαγωγείο μετατρέπεται από σχολική μονάδα διετούς εκπαίδευσης και αγωγής σε βαθμίδα εντός Παιδικού Κέντρου που θα φιλοξενεί από βρέφη ως παιδιά 6 ετών με διαφορετικές ανάγκες.

 

Ο αδιαμφισβήτητος χαρακτήρας της υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης η οποία οφείλεται ως παροχή από την Πολιτεία σε όλα τα παιδιά. Η εκπαίδευση, η οργανωμένη τουλάχιστον, ασκείται μόνο στο Σχολείο, από επιστήμονες εκπαιδευτικούς και είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά. Ο προνοιακός χαρακτήρας ωστόσο της μέριμνας και της φροντίδας δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικός αλλά παρέχεται από την Πολιτεία ως επιλογή εφόσον οι γονείς το επιθυμούν.

 

Δεν είναι τυχαία άλλωστε η επιλογή της κυβέρνησης να εμπαίζει την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία με τη μη θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο ενώ ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα επιλογής εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό ή στο Νηπιαγωγείο για την ηλικία των προνηπίων.

 

Ο δωρεάν χαρακτήρας των κοινωνικών αγαθών της Πρόνοιας και της Εκπαίδευσης με το άνοιγμα ενός τεράστιου χώρου στην ιδιωτικοποίηση καθώς προσφέρονται δυνατότητες ευρείας επέκτασης του συστήματος των κουπονιών /voucher μέσω των οποίων το κράτος, αντί να επενδύει σε δομές και προσωπικό, παρέχει χρήματα σε ιδιώτες για τη φιλοξενία – φοίτηση των παιδιών στις δομές.

 

Η μόνιμη και σταθερή εργασία καθώς τα επαγγελματικά δικαιώματα και η αξία των πτυχίων ως προσόν άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού τίθενται υπό την προϋπόθεση πραγματοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης για τους εν ενεργεία και απόκτησης πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας για τους νέους αποφοίτους, σύμφωνα με σχετική πρόσφατη πρόταση του ΙΕΠ. Οι εξομοιώσεις αφορούν τόσο τον κλάδο των νηπιοβρεφοκόμων όσο και τον κλάδο των νηπιαγωγών ώστε να υποχρεωθούν να αποκτήσουν ενιαία ειδικότητα που θα λειτουργεί σε ένα ενιαίο εργασιακό τοπίο. Το γεγονός ότι όλοι πρέπει να μπουν στη διαδικασία της εξομοίωσης καθιστά σαφές ότι οι σχολές είναι διαφορετικές και με διακριτά αντικείμενα. Τα δε χρήματα που θα διατεθούν στα Πανεπιστήμια για να εξομοιωθούν οι δύο κλάδοι είναι πολλά και προέρχονται από προγράμματα ΕΣΠΑ και αποτελούν έναν από τους λόγους της απαράδεκτης και συναινετικής στάσης του πανεπιστημιακού κατεστημένου.

 

Στο πλαίσιο αυτό εξυπηρετούνται:

 

Η μετάλλαξη του χαρακτήρα και του διακριτού ρόλου του Νηπιαγωγείου ως πρώτης σχολικής βαθμίδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε βάρος των μορφωτικών αναγκών των παιδιών.

 

Η απαρχή της ενοποίησης του χώρου εκπαίδευσης από́ τη βρεφική́ ηλικία έως τη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση που ευνοείται με τη δημιουργία διευρυμένων Σχολών Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 

Η αποκέντρωση της Εκπαίδευσης με το πέρασμα μέρους της Πρωτοβάθμιας στην αυτοδιοίκηση κατά τα εντελλόμενα του ΟΟΣΑ με αυτονομία προγραμμάτων, χρηματοδότησης, vouchers, προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού, εργασιακού και διδακτικού ωραρίου. Πρόσφατη είναι η απόφαση της ΚΕΔΕ (Δεκέμβρης 2016) που ζητά από την Πολιτεία την παραχώρηση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους. Νωπές οι εκκλήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών του Προέδρου της ΚΕΔΕ και άλλων Δημάρχων για την μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων.

 

Δραστικές αλλαγές στο εργασιακό τοπίο των εκπαιδευτικών με τη δημιουργία προϋποθέσεων εσωτερικής κινητικότητας εκπαιδευτικών κάθε κλάδου που θα προκύψει μεταξύ των βαθμίδων, από τα 0 έως τα 15 (τέλος γυμνασίου) καθώς νηπιαγωγοί- δάσκαλοι θα ανεβοκατεβαίνουν από 0-8 και δάσκαλοι- καθηγητές από 8-15) ανάλογα με τις κάθε φορά ιδιαίτερες επιδιώξεις της αντιδραστικής αναδιάρθρωσης. Επιδίωξη διαμόρφωσης εκπαιδευτικών που θα είναι πλήρως υποταγμένοι  στο νέο αντιδραστικό φθηνό ευέλικτο σχολείο της αγοράς. Εκπαιδευτικοί σε πλήρη ευελιξία και μόνιμο καθεστώς  κινητικότητας.

 

Παράλληλα η υπόθαλψη κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού ανάμεσα στους κλάδους των εργαζομένων που στοχεύει στο διχασμό τους και στη μεταφορά του πραγματικού διακυβεύματος σε μια πλασματική αντιπαράθεση συντεχνιακών συμφερόντων αποτελεί παλιά κλασσική μέθοδο που εκμεταλλεύεται την επισφάλεια και την αβεβαιότητα στον εργασιακό χώρο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν δρομολογημένους μηχανισμούς εξυπηρέτησης της βαθιά αντιδραστικής αναδιάρθρωσης που επιχειρείται σε όλο το εύρος της Εκπαίδευσης.

 

Η κυβέρνηση, εναρμονιζόμενη με τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ και του κεφαλαίου, βάζει στο στόχαστρο τα πτυχία, τα επαγγελματικά δικαιώματα, το Δημόσιο Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

 

ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 

Την ακύρωση των σχεδίων συγχώνευσης των σχολών ΑΤΕΙ Νηπιοβρεφοκομίας και των ΑΕΙ Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Όχι στην πιστοποίηση επαγγελματικών δικαιωμάτων μετά το πτυχίο.

 

Άμεση θεσμοθέτηση της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, στα πλαίσια της ενιαίας 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (12χρονο Δημόσιο Δωρεάν Υποχρεωτικό Σχολείο και Δίχρονη Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση για όλα τα παιδιά 4 έως 6 ετών στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο), προχωρώντας σε μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και δημιουργώντας τις αναγκαίες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές.

 

ΚΑΛΟΥΜΕ

 

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων που έχουν εκδώσει αποφάσεις για συγχωνεύσεις – συνενώσεις να τις αναθεωρήσουν και να σταματήσουν την υποβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου των Νηπιαγωγών και των Νηπιαγωγείων.

 

Τη ΔΟΕ να αναλάβει αγωνιστικές πρωτοβουλίες για την ακύρωση των σχεδίων κυβέρνησης – Ε.Ε. – ΟΟΣΑ και στην κατεύθυνση υλοποίησης των αποφάσεων της 85ης και 86ης ΓΣ του κλάδου για την Προσχολική Αγωγή.

 

Τις/τους συναδέλφους νηπιαγωγούς να υπερασπιστούμε όλοι μαζί το δικαίωμα των παιδιών 4-6 ετών στην απρόσκοπτη φοίτησή τους στο Νηπιαγωγείο αλλά και τα εργασιακά μας δικαιώματα. 

 

Τους αρμόδιους φορείς να δημιουργήσουν θέσεις για όλα τα παιδιά 0-4 ετών, των οποίων οι γονείς επιθυμούν, στους Παιδικούς Σταθμούς, χωρίς τροφεία και κουπόνια και με την εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής εργασίας για το προσωπικό τους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

        Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος