Αριστοτέλης: Στηρίζουμε το κείμενο υπογραφών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αριστοτέλης: Στηρίζουμε το κείμενο υπογραφών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

15/12/2021

 

Με αφορμή την τεράστια αργοπορία και τη σιγή του ΥΠΑΙΘ για την υλοποίηση του "Υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς", θέλουμε συλλογικά να διεκδικήσουμε:

 

1. Να προχωρήσει άμεσα το υπουργείο στις αναγκαίες προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών αλλά και των λοιπών ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ, στη βάση των πραγματικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών της σχολικής κοινότητας. 

 

2. Ένας ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός ανά σχολείο, σε κάθε σχολείο της χώρας, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα κατάρτισης πλάνου παρέμβασης και ολόπλευρης υποστήριξης της σχολικής κοινότητας. Η σταθερή παρουσία των ίδιων επαγγελματιών είναι εχέγγυο για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και την άσκηση του ρόλου μας.

 

3. Παροχή επιμόρφωσης και συχνής εποπτείας και υποστήριξης στους επαγγελματίες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. 

 

Η ΔΟΕ να προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα σε διάβημα - παράσταση
διαμαρτυρίας στο ΥΠΑΙΘ, σε συντονισμό με την ΟΛΜΕ και τις αντίστοιχες
Ενώσεις.

 

 

Η πρόεδρος                                      Η γραμματέας

 

                                      Τόλη Πολίνα                                     Πετροπούλου Έλενα