Αριστοτέλης: Στάσεις εργασίας Μαρτίου

Αριστοτέλης: Στάσεις εργασίας Μαρτίου

28-2-2024

 

Θέμα: Στάσεις εργασίας Μάρτιος 2024

 

Ο Αριστοτέλης προκηρύσσει στάσεις εργασίας 1-3 ώρες για το 1οή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων όπως επίσης και στάση εργασίας που καλύπτει και το ολοήμερο  διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30), στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της».

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Η γραμματέας

 

                                      Τάσσου Δήμητρα                              Κάιλα Μυρσίνη