Αριστοτέλης: Σχετικά τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου της Αθήνας

Μετά τη συνάντηση του σωματείου μας με τους/τις διευθυντές/ντριες και προϊσταμένες, σημειώνουμε τα εξής:

 

·        Έχουμε απευθυνθεί στο νομικό σύμβουλο του σωματείου μας για τη νομιμότητα μια σειρά ενεργειών της Σχολικής Επιτροπής και του Δήμου Αθηναίων (θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση) που αφορούν την κρατική χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων και τη διαχείρισή της από τη Σχολική επιτροπή.

 

·        Καλούμε τους/τις διευθυντές/ντριες και προϊσταμένες να συνεχίσουν να μην ακολουθούν τις εντολές του εγγράφου της προέδρους της Α’ βάθμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Αθηναίων με ημερομηνία 16/3 και να μην καταγράφουν στο πρόγραμμα «έπαφος» τα τιμολόγια έως ότου απαντηθούν και λυθούν οριστικά τα ζητήματα που θέσαμε με την απόφασή μας στις 19/3!

 

·        Ζητούμε νέα συνάντηση με την πρόεδρο της Σχολικής επιτροπής και την αντιδήμαρχο για το παιδί κα Ηλιοπούλου.

 

·               Απαιτούμε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της κρατικής επιχορήγησης αναλυτικά και με παραστατικά (π.χ. τι έγιναν αναλυτικά τα χρήματα της Γ’ και Δ’ δόσης του 2016, ποια χρέη και ποιων σχολικών κοινοτήτων αποπληρώθηκαν, ποιο είναι τοποσό του αποθεματικού και από ποιες σχολικές επιτροπές το παρέλαβε η νέα σχολική επιτροπή, παρουσίαση των οικονομικών απολογισμών των προηγούμενων σχολικών επιτροπών κ.λπ.). Για τα ζητήματα αυτά θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση με τα ερωτήματα που θα επιδοθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα του δήμου από το νομικόσύμβουλο του σωματείου μας.

 

·               Την πρώτη εβδομάδα που ανοίγουν τα σχολεία, οργανώνουμε παράσταση διαμαρτυρίας όπου και θα καταθέσουμε ομαδικά όλα τα τιμολόγια των σχολικών κοινοτήτων στις αρμόδιες υπηρεσίες της σχολικής επιτροπής.

 

·               Συντονιζόμαστε για όλα τα παραπάνω με τους άλλους συλλόγους που αναφέρονται στο Δήμο Αθηναίων

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

 

       Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος