Αριστοτέλης: Σχετικά με το σύστημα Έπαφος

Αριστοτέλης: Σχετικά με το σύστημα Έπαφος

7/2/2020

 

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που είναι οικονομικοί διαχειριστές των σχολικών κοινοτήτων ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να περνούν αυτά τα στοιχεία οι ίδιοι στο σύστημα «Έπαφος» ενώ οι υπηρεσίες των σχολικών επιτροπών  ΟΦΕΙΛΟΥΝ να παραλαμβάνουν τα παραστατικά των δαπανών των σχολείων.

 

Σε κινητοποίηση του Συλλόγου μας την 26η Απριλίου 2017, με μαζική συμμετοχή των συναδέλφων-οικονομικών διαχειριστών και την παρουσία του δικηγόρου του σωματείου είχε γίνει αποδεκτό  από την εκπρόσωπο της τότε σχολικής επιτροπής το αίτημα παραλαβής των παραστατικών από τις υπηρεσίες της σχ. Επιτροπής επειδή κανένας νόμος τότε αλλά ούτε τώρα δεν υποχρεώνει τους συναδέλφους  να μετατρέπονται σε λογιστές! Οι Σχολικές Επιτροπές που δεν έχουν ακόμα αποδώσει τα χρήματα στα σχολεία ενώ και όπου έχουν αποδοθεί, παρακρατούν 60% και 70% με διάφορες δικαιολογίες, έχουν υποχρέωση να λύσουν τουλάχιστον τα λογιστικά θέματα όχι σε βάρος της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε επαγρύπνηση για την διεκδίκηση του χρόνιου αιτήματός μας:

 

Καταβολή όλων των χρημάτων της ετήσιας κρατικής επιχορήγησης εκεί που ανήκουν: Στις σχολικές κοινότητες!

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

 

Χαλικιά Τατιάνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος