Αριστοτέλης: Σχετικά με τις επιμορφωτικές συναντήσεις των συντονιστών εκπαίδευσης

Αριστοτέλης: Σχετικά με τις επιμορφωτικές συναντήσεις των συντονιστών εκπαίδευσης

5/4/2020

 

Σχετικά με τις επιμορφωτικές συναντήσεις των συντονιστών εκπαίδευσης, επισημαίνουμε ότι η συμμετοχή στις επιμορφωτικές συναντήσεις ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μια και:

  1. Κανείς δεν έχει φροντίσει να εξασφαλίσει στους εκπαιδευτικούς-όπως και στους μαθητές- τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

  2. Η χορήγηση των προσωπικών μας στοιχείων από το Υπουργείο σε ιδιωτικές εταιρείες έγινε χωρίς τη συγκατάθεσή μας και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε.

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να:

  • Συνεχίσουν να στηρίζουν τους μαθητές τους με όποιον τρόπο θεωρούν αυτοί προσφορότερο, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα τις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε σχολείου και να αντισταθούν σε οποιεσδήποτε πιέσεις για εφαρμογή συγκεκριμένων μοντέλων τηλε-εκπαίδευσης.

  • Να υπερασπιστούν το δημόσιο, καθολικό χαρακτήρα του σχολείου και τις παιδαγωγικές αρχές που θεωρούν ως μόνη διδασκαλία τη ζωντανή διδασκαλία και την εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους μαθητές μας απλώς βοηθητικό τεχνικό εργαλείο.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

 

Χαλικιά Τατιάνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος