Αριστοτέλης: Σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών/τριων στα 6/θέσια έως 9/θέσια Δημοτικά Σχολεία και στα 12/θέσια Δημοτικά Σχολεία (2ος Υποδιευθυντής/-ντρια) με μαθητικό πληθυσμό άνω των 240 μαθητών/μαθητριών

Αριστοτέλης: Σχετικά με την επιλογή υποδιευθυντών/τριων στα 6/θέσια έως 9/θέσια Δημοτικά Σχολεία και στα 12/θέσια Δημοτικά Σχολεία (2ος Υποδιευθυντής/-ντρια) με μαθητικό πληθυσμό άνω των 240 μαθητών/μαθητριών

1/11/2018

 

Ενόψει των συνεδριάσεων των συλλόγων διδασκόντων των σχολείων που θα συζητήσουν το ζήτημα της επιλογής – ορισμού υποδιευθυντών με βάση τον ισχύοντα νόμο περί επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

 

Θεωρούμε απαράδεκτη τη ρύθμιση του ισχύοντος νόμου με την οποία αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης απόφασης,  σχετικά με την πρόταση που θα καταθέσει ο σύλλογος διδασκόντων για τους υποψήφιους υποδιευθυντές/υποδιευθύντριες, οι αναπληρωτές/-τριες συνάδελφοί μας. Στην πραγματικότητα η δημιουργία ενός σώματος διάφορου από το σύλλογο διδασκόντων (στη συγκεκριμένη περίπτωση του σώματος των μονίμων) παραβιάζει καθοριστικά την αντίληψη για τη δημοκρατική λειτουργία της σχολικής μονάδας και ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την ακύρωση του συλλόγου διδασκόντων και την αντικατάστασή του από όργανα διάφορα από το σύνολο των εκπαιδευτικών. Η παραπάνω ρύθμιση είναι και παράνομη μια και  ο σύλλογος διδασκόντων ορίζεται από το άρθρο 11 στοιχείο ΣΤ΄ του νόμου 1566/1985 και εκεί αναγράφεται ρητά ότι ο σύλλογος διδασκόντων αποτελείται από όλους τους  διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, άρα και τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Το άρθρο αυτό δεν έχει καταργηθεί από καμία επόμενη νομοθεσία με αποτέλεσμα το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης  Φ.361.22/39/159736/Ε3 να είναι γι’ αυτό το λόγο παράνομο.

 

Στη βάση αυτή καλούμε:

  • την κυβέρνηση και το ΥΠΠΕΘ να πάρει πίσω αυτή την απαγόρευση

  • τους συλλόγους των διδασκόντων που θα συνεδριάσουν να αποτυπώσουν στις αποφάσεις τους τη γνώμη όλων των μελών τους (μονίμων και αναπληρωτών) και να διαμαρτυρηθούν έντονα για τον αποκλεισμό των αναπληρωτών συναδέλφων μας από τις διαδικασίες λήψης απόφασης των συλλόγων διδασκόντων και  να μην προβούν σε κανενός είδους διαδικασία «αξιολόγησης» των προσόντων των υποψηφίων υποδιευθυντών/-ντρίων, αλλά με μυστική ψηφοφορία (όπου υπάρχουν περισσότεροι τους ενός υποψήφιοι/-ες) να προχωρήσουν στη διαμόρφωση της πρότασης του συλλόγου των διδασκόντων προς το ΠΥΣΠΕ, διασφαλίζοντας τόσο τις συναδελφικές σχέσεις μεταξύ των μελών των συλλόγων διδασκόντων όσο και τη μη εφαρμογή των σχεδίων για πέρασμα των διαδικασιών της «αξιολόγησης» μεταξύ των εκπαιδευτικών, με βάση τις αποφάσεις του κλάδου,

  •  το Δ. Σ. της Δ. Ο. Ε. να πάρει θέση επί του συγκεκριμένου θέματος προασπίζοντας τα συλλογικά όργανα του σχολείου που είναι οι σύλλογοι διδασκόντων με όλα τα τους τα μέλη.

 

Τέλος, δηλώνουμε ότι με τη μαζική και συλλογική μας δράση θα ακυρώσουμε για μια ακόμα φορά κάθε απόπειρα να δοθεί ρόλος αξιολογητή στο θεσμό των διευθυντών και υποδιευθυντών. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε ενεργή απόφαση απεργίας-αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και ατομικής αξιολόγησης του ν. 4547/2018

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

           Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος