Αριστοτέλης: Πρωτοφανή βιασύνη της Α' Διεύθυνσης! Νέα κινητοποίηση την Πέμπτη 31/8, στις 3.00 μ.μ. στα γραφεία της Α' διεύθυνσης (Δώρου 9) όπου ο διευθυντής εκπαίδευσης καλεί συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για υπεραριθμίες και κενά

Αριστοτέλης: Πρωτοφανή βιασύνη της Α' Διεύθυνσης! Νέα κινητοποίηση την Πέμπτη 31/8, στις 3.00 μ.μ. στα γραφεία της Α' διεύθυνσης (Δώρου 9) όπου ο διευθυντής εκπαίδευσης καλεί συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ για υπεραριθμίες και κενά

Πρωτοφανή βιασύνη έχει πιάσει την Α’ Διεύθυνση Αθήνας να βγάλει κενά και υπεραριθμίες την ώρα που καμία άλλη διεύθυνση της Αττικής δεν έχει αποπειραθεί να το κάνει! Γι’ αυτό και παρά τη πρότερη διαβεβαίωση ότι η συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ με αυτό το θέμα θα πραγματοποιηθεί μετά την 1/9, επανήρθε με νέα πρόσκληση για την Πέμπτη 31/8, στις 3.00 μ.μ. Στόχος της σπουδής αυτής να αποφύγει τις μαχητικές αντιδράσεις των εκπαιδευτικών σωματείων της Α’ διεύθυνσης!

 

Για το λόγο αυτό καλούμε κινητοποίηση στην Α’ Διεύθυνση (Δώρου 9) και δηλώνουμε απερίφραστα εξ΄αρχής ότι δε θα δεχτούμε με κανένα τρόπο στην Α΄Αθήνας πλασματικές υπεραριθμίες και συγκάλυψη των κενών για να υπηρετηθούν οι μνημονιακοί όροι που θέλουν λειτουργία των σχολικών μονάδων με λιγότερο εκπαιδευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα την περικοπή των μορφωτικών και των εργασιακών δικαιωμάτων!

Ειδικά φέτος, για να λειτουργήσουν τα σχολεία τουλάχιστον με την περσινή επάρκεια, και για καλυφθεί η ώρα της σίτισης, χρειάζεται να γίνουν περισσότερες αποσπάσεις εκπαιδευτικών ακόμα και από τις περσινές καθώς και προσλήψεις αναπληρωτών δασκάλων/νηπιαγωγών και ειδικοτήτων πολλαπλάσιες των περσινών!

 

Απαιτούμε:

1. ένας/μία δάσκαλος/α για κάθε τμήμα 

2. για κάθε δύο τμήματα ολοημέρου, ορισμός ενός/μίας δασκάλου/ας υπεύθυνου/ης  ώστε να μην μετατραπεί σε φύλαξη όπου κάθε ώρα θα μπαίνει και διαφορετικός δάσκαλος

3. Κάλυψη συνολικά των κενών από τις αναγκαίες ειδικότητες

4. Κάλυψη με έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για κάθε αίτηση σε παράλληλη στήριξη   

5. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα ένταξης

6. ένας/μία δάσκαλος/α σε κάθε τμήμα υποδοχής

7. τις απαραίτητες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας στα τμήματα

8. με δύο νηπιαγωγούς για κάθε ολοήμερο νηπιαγωγείο

9. ένταξη όλων των προσφυγόπουλων στα πρωινά σχολεία και νηπιαγωγεία

10. Χωρισμός όλων των πληθωρικών τμημάτων με βάση τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος 

 

Τα κενά δασκάλων/νηπιαγωγών και ειδικοτήτων στην Α’ Αθήνας είναι πολλά! Για να λειτουργήσουν με τις παραπάνω προϋποθέσεις χρειάζονται τουλάχιστον:

 

Κενά ΠΕ 

 70

  60 

 05

  06 

 07 

 08 

  11

  16 

 19-20

  32

 

 180

  80

   0

    0

 10

110

  20  

  15

    30

  55

 

 

-Καλούμε κινητοποίηση στην Α' Διεύθυνση στις 31/8. Μπλοκάρισμα οποιασδήποτε προσπάθειας πλασματικών υπεραριθμιών, απόκρυψης κενών, συμπτύξεων τμημάτων, συγχωνεύσεων, υποχρεωτικών μετακινήσεων. Δηλώνουμε ότι όπως και στο παρελθόν το σωματείο μας δε θα αποδεχτεί με κανένα τρόπο τετελεσμένα! Καλούμε τα μέλη του σωματείου μας, μόνιμους κι αναπληρωτές να στηρίξουν μαζικά τις κινητοποιήσεις αυτές!

 

-Καλούμε όλους τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην προχωρήσουν στην κατανομή με βάση τις ώρες αν προηγούμενα δεν στελεχωθούν τα σχολεία από όλους τους συναδέλφους (δασκάλους και ειδικότητες) γράφοντας όπως και η περσινή απόφαση του ΔΣ της ΔΟΕ:

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ……………………………………… Δημοτικού Σχολείου συνεδρίασε σήμερα …/9/2016 και διαπίστωσε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην κατανομή και την ανάθεση ωρών επειδή δεν είναι παρόν το αναγκαίο προσωπικό (δάσκαλοι – ειδικότητες) και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές.

 

-Καλούμε τους αιρετούς του Π.Υ.Σ.Π.Ε. να καταγγείλουν την απαράδεκτη διαδικασία, να μην την νομιμοποιήσουν και να συμβάλλουν στο μπλοκάρισμά της μαζί με τα εκπαιδευτικά σωματεία. Καλούμε, επίσης, τα διορισμένα μέλη των Π.Υ.Σ.Π.Ε. να μη συναινέσουν στην εσπευσμένη πραγματοποίηση συνεδριάσεων για τον καθορισμό των λειτουργικών κενών, να μην αποδεχτούν τον καθορισμό με βάση τις αντιεκπαιδευτικές μεθοδεύσεις του Υπουργείου  Παιδείας και να μπλοκάρουν τις διαδικασίες ακόμη και με την παραίτησή τους.

-Καλούμε τα εκπαιδευτικά σωματεία της Α' Αθήνας να συνδιοργανώσουμε τις κινητοποιήσεις.

 

-Καλούμε το ΔΣ της ΔΟΕ να πάρει αντίστοιχες αποφάσεις

 

-Καλούμε και καλύπτουμε συνδικαλιστικά τους Συλλόγους διδασκόντων των Νηπιαγωγείων να προχωρήσουν στη συγκρότηση τμημάτων αμιγούς χαρακτήρα (αμιγώς κλασσικού, αμιγώς ολοήμερου προγράμματος) σύμφωνα με τις αιτήσεις των γονέων και την εναλλαγή της βάρδιας των Νηπιαγωγών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα στο πλαίσιο της ίδιας σχολικής χρονιάς. 

-Αφού γίνουν οι υπηρεσιακές μεταβολές και οι προσλήψεις αναπληρωτών, καλούμε τις σχολικές μονάδες να στείλουν στο σωματείο την αποτύπωση όλων των κενών που σε νηπιαγωγούς, νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής, καθώς και δασκάλους, δασκάλους ειδικής αγωγής (τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη), εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, φυσικής αγωγής, μουσικής, εικαστικών, θεατρικής αγωγής, πληροφορικής), ενισχυτική διδασκαλία και ολοήμερο, για να διεκδικήσουμε συλλογικά και αποφασιστικά την πλήρη κάλυψη τους με τις αντίστοιχες προσλήψεις εκπαιδευτικών. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

          Ρέππα Ντίνα                              Σακαρετσάνος Λάμπρος