Αριστοτέλης: Προκλητικός εμπαιγμός της κυβέρνησης η ΚΥΑ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή κι εκπαίδευση! Χιλιάδες παιδιά εκτός υποχρεωτικότητας! Στο δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας υποχρεωτική η 2χρονη από το 2018-19! Τώρα νέοι χώροι και προσλήψεις

Αριστοτέλης: Προκλητικός εμπαιγμός της κυβέρνησης η ΚΥΑ για τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή κι εκπαίδευση! Χιλιάδες παιδιά εκτός υποχρεωτικότητας! Στο δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας υποχρεωτική η 2χρονη από το 2018-19! Τώρα νέοι χώροι και προσλήψεις

23/4/2018

 

Α. Η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) που εξέδωσε η κυβέρνηση στην οποία περιλαμβάνονται οι δήμοι όπου θα ισχύσει η 2χρονη υποχρεωτική προσχολική από το 2018-19 αποτελεί προκλητικό εμπαιγμό και επιβεβαιώνει όλες τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις του σωματείου μας! Η κυβέρνηση ΔΕΝ θέλει δίχρονη υποχρεωτική στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο! Κυβέρνηση και ΚΕΔΕ βρίσκονται από την ίδια πλευρά! Θέλουν αποκέντρωση, τροφεία και voucher!  

 

Γι’ αυτό η κυβέρνηση επέλεξε:

 

1. Να μην συμπεριλάβει μεγάλους ή σχετικά μεγάλους δήμους. Αυτό σημαίνει ότι η κατοχύρωση της δίχρονης υποχρεωτικής στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο ως ποσοστό στο συνολικό πληθυσμό της χώρας είναι πάρα πολύ μικρή και η πλειοψηφία των προνηπίων παραμένει εκτός  Δημόσιου Νηπιαγωγείου και ένα τμήμα σε παιδικούς σταθμούς με voucher, τροφεία, ελαστικές σχέσεις εργασίας χωρίς τη δυνατότητα παρακολούθησης της πρώτης βαθμίδας της οργανωμένης τυπικής εκπαίδευσης.

 

2. Να μην συμπεριλάβει δήμους όπου τα προνήπια που δεν φοιτούν είναι σημαντικός αριθμός γιατί θέλει να αποφύγει το κόστος! 

 

3. Ψεύδεται ότι επέλεξε δήμους που είχε ομοφωνία! Υπάρχουν δήμοι δεν αναφέρονται στην ΚΥΑ κι όμως είχαν ομόφωνες αποφάσεις. Ταυτόχρονα, ο νόμος πουθενά δεν αναφερόταν σε ομόφωνες αποφάσεις ούτε καν σε αποφάσεις. Εισηγήσεις ήταν όλες. Την πολιτική απόφαση την είχε κατά το νόμο, αποκλειστικά η κυβέρνηση! Είναι φανερό λοιπόν, ότι η κυβέρνηση ήθελε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο γι’ αυτό έφτιαξε τις τριμερείς! Για να έχει άλλοθι ότι δεν φταίει αυτή για όποιους δήμους δεν ισχύσει η υποχρεωτικότητα. Ήθελε να τα ρίξει αποκλειστικά στους δημάρχους και στα σωματεία και να «νίψει τα χείρας της» ως Πόντιος Πιλάτος! Τα εκπαιδευτικά σωματεία όμως δεν της έκαναν τη χάρη και υποστήριξαν συντριπτικά -πλην εξαιρέσεων- να γίνει η 2χρονη υποχρεωτική ΤΩΡΑ ΠΑΝΤΟΥ! Το ίδιο έγινε και σε αρκετούς δήμους! Οπότε ο βασιλιάς έμεινε γυμνός και η ΚΥΑ ήρθε να αποκαλύψει τη γύμνια του!

 

4. Στην ΚΥΑ που εκδόθηκε αναφέρεται μόνο στο 2018-19 ενώ ο νόμος λέει ότι θα γίνει σταδιακή εφαρμογή και σε κάθε περίπτωση στα πλαίσια τριετίας. Η ΚΥΑ όφειλε να αναφέρει σε ποιους δήμους θα ισχύσει η υποχρεωτικότητα το 2019 και σε ποιους το 2020 όπου υποτίθεται με βάση τον νόμο ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή. Γιατί η ΚΥΑ δεν το αναφέρει; Φέτος η κυβέρνηση μας έλεγε δεν προλαβαίνω να την εφαρμόσω παντού. Κάθε Μάρτη θα μας λέει τα ίδια;

Απαιτούμε:

 • Νέα ΚΥΑ που θα περιλαμβάνει όλους τους δήμους της χώρας. Άμεση εφαρμογή της 2χρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής σε όλους τους δήμους.

 • Μέτρα για την ενημέρωση όλων των γονέων για την υποχρέωσή τους να εγγράψουν όλα τα παιδιά 4 ετών στα δημόσια νηπιαγωγεία της περιοχής τους στην περίοδο των εγγραφών 1-20 Μαΐου.

 • Να καταργηθεί το όριο των 14 μαθητών για την ίδρυση νηπιαγωγείου και να εφαρμοστεί η αναλογία εκπαιδευτικού/νηπίων στο  1/15.

 • Λήψη μέτρων ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες που θα προκύψουν, με άμεση ενοικίαση των αναγκαίων κατάλληλων κτιρίων σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα υπάρχοντα.

 • Συγκεκριμένος προγραμματισμός για την ανέγερση των αναγκαίων σύγχρονων κτιρίων για την κάλυψη των αναγκών όλων των νηπιαγωγείων. Το κράτος οφείλει να λύσει άμεσα όλα τα γραφειοκρατικά προβλήματα που προκύπτουν στην εξασφάλιση και απόδοση οικοπέδων για ανέγερση σχολικών κτιρίων, όπως πολύ καλά ξέρει να κάνει μόνο όταν η απελευθέρωση οικοπέδων αφορά μεγάλα επενδυτικά έργα και ιδιωτικά συμφέροντα.

 • Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί νηπιαγωγών για την κάλυψη όλων των αναγκών.

 • Κάλυψη όλων των νηπιαγωγείων με το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό.

 • Κρατική χρηματοδότηση για την πλήρη κάλυψη της λειτουργίας (υποδομές, εξοπλισμός, προσωπικό) όλων των νηπιαγωγείων.

Με βάση τα παραπάνω καλούμε και προτείνουμε στο ΔΣ της ΔΟΕ για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 30/4 στο Υπουργείο Παιδείας.

 

Β. Σχετικά με την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής κι εκπαίδευσης στο δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

 

Θεωρούμε κατάκτηση του εκπαιδευτικού κινήματος την εφαρμογή της δίχρονης στη Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα από το 2018-19. Έχουμε πλήρη επίγνωση ότι η κατάκτηση αυτή δεν ακυρώνει τους κινδύνους που ελλοχεύουν εδώ και καιρό για την προσχολική αγωγή από τις προσπάθειες ΕΕ-ΟΟΣΑ-κυβέρνησης-ΚΕΔΕ-ιδιωτικού κεφαλαίου στα πλαίσια της λεγόμενης αποκέντρωσης και της λειτουργίας της εκπαίδευσης με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη του κινήματος να ακυρώσει αυτά τα σχέδια και να επιβάλει την καθολική δίχρονη προσχολική αγωγή! Αυτό θα παλέψουμε!

 

Δεν θα αποδεχτούμε και δεν θα επιτρέψουμε καμία απόπειρα της Α’ Διεύθυνσης και του Υπουργείου:

 

 • για αύξηση τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα πάνω από τα σημερινά πλαίσια που ισχύουν στη Φιλαδέλφεια-Χαλκηδόνα!

 • για παραβίαση των ορίων των νηπιαγωγείων και εφαρμογής των τριμελών επιτροπών του ΠΔ 79 με στόχο τη μετακίνηση νηπίων α΄ και β’ ηλικίας

 • για συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμημάτων και εφαρμογής διπλού δικτύου – φοίτηση παιδιών 4-5 ετών τόσο στο δημόσιο νηπιαγωγείο όσο και στους παιδικούς σταθμούς των Δήμων και των ιδιωτών.

 

Δεν θα αποδεχτούμε και δεν θα επιτρέψουμε καμία απόπειρα από πλευράς του δήμου να καλύψει τις κτιριακές ανάγκες περικόπτοντας τις υπάρχουσες αίθουσες των νηπιαγωγείων που χρησιμοποιούνται ως τραπεζαρίες και αίθουσες δημοτικών που χρησιμοποιούνται ως εργαστήρια/βιβλιοθήκες κ.λπ. ούτε να κάνει χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού των υπαρχόντων νηπιαγωγείων. Ότι έχουν σήμερα τα νηπιαγωγεία, φωτοτυπικά, τραπεζοκαθίσματα κ.λπ. τα χρειάζονται ΟΛΑ!

 

Οι αίθουσες θα δημιουργηθούν με νέες κατασκευές, χρήση υπαρχόντων ελεύθερων αιθουσών και στην ανάγκη με ενοικιάσεις.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να δώσει όλα τα αναγκαία κονδύλια για τις κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές με έκτακτη επιχορήγηση ΤΩΡΑ και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο για ανέγερση σχολικών κτηρίων ώστε να γίνουν άμεσα και χωρίς ΣΔΙΤ! Απαιτούμε έκτακτη επιχορήγηση και από το δήμο.

 

Καλούμε τις συναδέλφισσες νηπιαγωγούς και τις/τους διευθύντριες/ντες της Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας την Πέμπτη 3/5 στις 14.00 στο 2ο ΔΣ Ν. Χαλκηδόνας

 

Πραγματοποιούμε συνάντηση με τον Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, την Ένωση και τους συλλόγους γονέων για όλα τα παραπάνω.


Γ. Σχετικά με την μη εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής κι εκπαίδευσης στο δήμο Αθηναίων

 

Για μία ακόμα φορά καταγγέλλουμε την απόφαση του υπουργείου Παιδείας και του περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής να μην συγκροτήσει τριμερή επιτροπή στον μεγαλύτερο Δήμο της χώρας, στο δήμο Αθηναίων! Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση είχε αποφασίσει προκαταβολικά να μην θεσμοθετήσει τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή/εκπαίδευση στο Δήμο Αθηναίων!

 

Απαιτούμε να εφαρμοστεί ΤΩΡΑ και στον δήμο Αθηναίων η 2χρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή! Πραγματοποιούμε συνάντηση με τους συλλόγους γονέων και τις ενώσεις για την ενημέρωσή τους γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα.

 

Οργανώνουμε κινητοποίηση σε δήμο και Α’ Διεύθυνση σε συντονισμό με τα άλλα εκπαιδευτικά σωματεία

 

Πραγματοποιούμε άμεσα την ειλημμένη απόφασή μας για έκδοση του γράμματος για τους γονείς και πανό και ειδικής αφίσας


 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

       Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος