Αριστοτέλης: Παράσταση διαμαρτυρίας Τετάρτη 11/11, 14.30, Α’ Διεύθυνση (Δώρου 9, Ομόνοια) για τις αυθαίρετες μετακινήσεις εκπαιδευτικών

Αριστοτέλης: Παράσταση διαμαρτυρίας Τετάρτη 11/11, 14.30, Α’ Διεύθυνση (Δώρου 9, Ομόνοια) για τις αυθαίρετες μετακινήσεις εκπαιδευτικών

 

Σε αναγκαστικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών προχωρά η διευθύντρια εκπαίδευσης της Α’ Αθήνας. Για να καλυφθούν κενά σε πρωινά τμήματα, διαλύονται ολοήμερα τμήματα και δημιουργούνται κενά ωρών στα σχολεία από τα οποία γίνονται οι μετακινήσεις. Με δυο λόγια, με αυτή τη μέθοδο, μεταφέρεται το πρόβλημα της έλλειψης εκπαιδευτικού προσωπικού, από το ένα σχολείο στο άλλο!

 

Στην πραγματικότητα κανένα ουσιαστικό πρόβλημα δε λύνεται, αντίθετα καταπατούνται τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά των μαθητών. Η προσπάθεια αυτή επιδιώκει να καλύψει προσωρινά το πρόβλημα μεταφέροντας το αλλού.

 

 

Ο μόνος τρόπος να καλυφθούν τα κενά είναι οι μαζικοί διορισμοί και οι προσλήψεις ΤΩΡΑ!

Κάθε άλλη απόπειρα θα μας βρει απέναντί της.

 

Απαιτούμε:

 

Καμία μετακίνηση εκπαιδευτικών που καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων για την κάλυψη όλων των κενών τώρα!

 

Καλούμε Παράσταση διαμαρτυρίας Τετάρτη 11/11, 14.30, Α’ Διεύθυνση (Δώρου 9, Ομόνοια) για τις αυθαίρετες μετακινήσεις εκπαιδευτικών

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος             Η γραμματέας

 

Ρέππα Ντίνα           Γράφου Ματίνα