Αριστοτέλης: Παρασκευή 9/10 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας με τριωρη διευκολυντική στάση εργασίας

Αριστοτέλης: Παρασκευή 9/10 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας με τριωρη διευκολυντική στάση εργασίας