Αριστοτέλης: Όλοι-όλες στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Δευτέρα 29/6 στη 11.00 πμ

Αριστοτέλης: Όλοι-όλες στην κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, Δευτέρα 29/6 στη 11.00 πμ