Αριστοτέλης: Κινητοποίηση στις 13 Ιουνίου στο ΣτΕ, 9 π.μ., (Πανεπιστημίου 47-49), για το ωράριο των εκπαιδευτικών των ολιγοθεσίων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Αριστοτέλης: Κινητοποίηση στις 13 Ιουνίου στο ΣτΕ, 9 π.μ., (Πανεπιστημίου 47-49), για το ωράριο των εκπαιδευτικών των ολιγοθεσίων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

11-06-2024

Κήρυξη  στάσης  εργασίας από τον Σύλλογο μας   (1 έως 4 ώρες )

 

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου εκδικάζεται η δικαστική προσφυγή που έχει κατατεθεί στο ΣτΕ για τη διεκδίκηση της μείωσης του διδακτικού ωραρίου όλων των εκπαιδευτικών μετά τα 10 χρόνια προϋπηρεσίας ανεξάρτητα από την οργανικότητα του σχολείου. Η προσφυγή αφορά το ωράριο των συναδέλφων που υπηρετούν σε ολιγοθέσια Νηπιαγωγεία (που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Νηπιαγωγείων) καθώς και στα ολιγοθέσια Δημοτικά Σχολεία.

 

Συναδελφισσες, συνάδελφοι,

Το ωράριο των νηπιαγωγών ενώ νομοθετήθηκε ώστε υποτίθεται να υπολογίζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, τελικά λόγω των σημαντικών διαφορών/ζητημάτων στη λειτουργία του νηπιαγωγείου όχι απλώς δεν εξασφαλίζεται η μείωση του ωραρίου ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, αλλά αντίθετα το ωράριο των νηπιαγωγών είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα σε όλες/ους τους εκπαιδευτικούς. Επισημαίνουμε  ότι πρόκειται  για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων  και για αμοιβές συναδέλφων που κανένας δεν έχει δικαίωμα είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, να τις στερεί.

Συγκεκριμένα:

• Τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των νηπιαγωγείων όλης της χώρας (96%), ως εκ τούτου, δεν υπάρχει καμία μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά  σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας και η/ο  δε Προϊσταμένη/ος καλείται να υποστηρίξει το διοικητικό έργο με πλήρες διδακτικό ωράριο και  με πολλές ώρες απλήρωτης εργασίας.

• Το διδακτικό ωράριο Προϊσταμένων και η παροχή διοικητικού έργου εντός εργασιακού  καθορίζεται όχι από τη παραπάνω νομοθεσία αλλά από τον τύπο του Νηπιαγωγείου. Ως εκ τούτου αν στο Νηπιαγωγείο υπάρχει πρωινή υποδοχή η/ο  Προϊσταμένη/ος  δεν έχει χρόνο για το διοικητικό έργο  κάτι που δημιουργεί ανισότητες μεταξύ Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Νηπιαγωγείων.

 

Στα πλαίσια του συνολικού μας αιτήματος για μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της Α’ βάθμιας στα πλαίσια της Β’ βάθμιας, απαιτούμε άμεσα για το ωράριο των νηπιαγωγών:

•          Καθολική εφαρμογή της κλιμάκωσης του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας και σε όλα τα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία  (εφαρμογή ανεξάρτητα από την οργανικότητα της σχολικής μονάδας) με απώτερο στόχο την εξίσωση με το ωράριο της Δευτεροβάθμιας για όλους τους εκπαιδευτικούς.

•          Υπολογισμός στο διδακτικό ωράριο και της υποδοχής-αποχώρησης και του διαλείμματος.

•          Να προχωρήσουν  οι διαδικασίες για την εφαρμογή  της μείωσης του ωραρίου των νηπιαγωγών σε όλα τα νηπιαγωγεία ανεξαρτήτως οργανικότητας και μόνο βάσει των  χρόνων υπηρεσίας των συναδέλφων/ συναδελφισσών, την τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών  ωρών του ωρολογίου προγράμματος.

Επισημαίνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε πρόσφατα εγκύκλιο αναφορικά με το ωράριο και την υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρ. πρωτ. 141076/Ε3/4-11-21). Η Διεύθυνση Π.Ε. Α΄Αθήνας  σύμφωνα με στην με  αρ. Πρωτ. 141076/Ε3/4-11-21  εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οφείλει να ενημερώνει  ορθώς το Π.Σ. myschool για το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της και να χορηγεί αρμοδίως υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω  εγκύκλιο.

Καλούμε τη  ΔΟΕ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινηματικές και νομικές ενέργειες για την άρση της ανισότητας μεταξύ των μελών της, ως προς το δικαίωμα της εργασίας και του δίκαιου υπολογισμού του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των προϊσταμένων ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών γενικότερα.

Στηρίζουμε την συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ την ημέρα εκδίκασης της προσφυγής, Πέμπτη 13 Ιουνίου, 09:00 π.μ. και για τη διευκόλυνση συμμετοχής των συναδέλφων κηρύσσουμε στάση εργασίας από 1 έως 4 ώρες.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Η γραμματέας

 

                                   Τάσσου Δήμητρα                                Κάιλα Μυρσίνη