Αριστοτέλης: Καταγγελία για την Πρωτοφανή Επιθετικότητα του Υπουργείου Παιδείας στο Απεργιακό Δικαίωμα των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των αναπληρωτών

Μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», δηλαδή του 4ου μνημονίου, στο οποίο εκτός των άλλων υπήρξαν οι αλλαγές του 1566/85 σχετικά με την 30ωρη παραμονή, ξεκίνησε μπαράζ εγγράφων από τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού της Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορούν την άσκηση του απεργιακού δικαιώματος.

 

Στόχος αυτών των εγγράφων είναι να παρακωλύσουν με κάθε τρόπο την άσκηση του απεργιακού δικαιώματος ειδικά των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των αναπληρωτών! Σε πολλές διευθύνσεις χρησιμοποιήθηκε η δικαιολογία του παρουσιολόγιου του ΕΣΠΑ για να πιεστούν οι διευθυντές και διευθύντριες να δηλώσουν ότι οι αναπληρωτές/τριες έκαναν στάση εργασίας μεγαλύτερη από αυτή που δήλωναν με βάση το ωράριο τους! Στη συνέχεια αυτό διευρύνθηκε και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς! Εντάσσεται στην γενικότερη πολιτική γραμμή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που επιδιώκει να χτυπήσει με κάθε τρόπο το απεργιακό δικαίωμα σε πλήρη συμφωνία με τη γραμμή των εργοδοτών, της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η κυβέρνηση αποστρέφεται και φοβάται τους αγώνες των εργαζομένων γιατί τσαλακώνουν την εικόνα της ικανής κυβέρνησης να περνάει τα πιο αντιδραστικά μέτρα με τις μικρότερες αντιστάσεις. Αποζητά όχι μόνο τα συγχαρητήρια της τρόικας αλλά και να αποτελεί την κυβέρνηση της επιλογής των ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου σε αυτή τη φάση.

 

Τα έγγραφα αυτά είναι παράνομα και ακατανόητα! Περιλαμβάνουν μια επιχειρηματολογία που θέλει εμμέσως να επιβάλλει ως υποχρεωτική την 6ωρη καθημερινή παραμονή στη σχολική μονάδα και να καθορίζει το Υπουργείο (δηλαδή ο εργοδότης!!!) την ατομική απεργιακή δήλωση του κάθε εκπαιδευτικού, άσχετα από την πραγματική απεργιακή αποχή από την εργασία!

 

Δηλώνουμε καθαρά ότι δεν θα το ανεχτούμε! Επισημαίνουμε ότι όποιος διοικητικός και οικονομικός υπεύθυνος επιδιώξει να εφαρμόσει κατά το δοκούν παρακράτηση μισθού, διαφορετική από την πραγματική, τότε θα βρει το σωματείο απέναντί του! Το σωματείο μας, όπως και η ΑΔΕΔΥ, κηρύσσει στάσεις εργασίας (π.χ. από 1 ως 4 ώρες) γιατί το πρόγραμμα του κάθε εκπαιδευτικού είναι διαφορετικό ενώ οι σχολικές μονάδες επεκτείνονται από τις 7.00 το πρωί ως τις 16.00 (για τα ολοήμερα) και τις 18.00 για τις ΔΥΕΠ. Γι’ αυτό η διοικητικοί και οικονομικοί υπεύθυνοι οφείλουν να αποδέχονται τη δήλωση του εκπαιδευτικού αναπληρωτή και μόνιμου σχετικά με τιςώρες συμμετοχής του στην στάση εργασίας και η παρακράτηση μισθού να γίνεται με βάση αυτή. Κάθε άλλη ερμηνεία είναι παράνομη!

 

Παραθέτουμε το βασικό συμπέρασμα της γνωμοδότησης του νομικού συμβούλου του σωματείου Παλαιολόγου Παλαιολόγου για αυτά τα ζητήματα (ολόκληρη η γνωμοδότηση στο τέλος):

 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 92 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. 210 3813828 - 210 3640231-2 

ΦΑΞ: 210 3640233 - ΚΙΝ. 6936630243 

EMAIL: palaio@palaiologoslawyers.com www.palaiologoslawyers.com

 

«…Υπό το πρίσμα των ανωτέρω παραδοχών, το υπ’ αριθ. πρωτ. 22005/Ε1/ 8-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού της Π.Ε. & Δ.Ε. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση συμμετοχής των εκπαιδευτικών Πρωοβάθμιας Εκπαίδευσης σε στάση εργασίας περικόπτεται το σύνολο των ωρών της προκηρυχθείσης στάσης εργασίας, δεν μπορεί να έχει άλλο νόημα πέραν απ’ το ότι περικόπτεται το τμήμα του μισθού που αναλογεί στο χρόνο πραγματικής αποχής από την εργασία. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική εκδοχή έρχεται σε ευθεία αντίθεση και παραβιάζει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ατομική συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα στην απεργία και συγκεκριμένα το άρθρο 23 παρ. 1 Σ, σύμφωνα με το οποίο «το Κράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ` αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου». Και τούτο διότι η περικοπή αποδοχών για χρόνο που ο εκπαιδευτικός είτε παρέχει εν τοις πράγμασι την εργασία του είτε δεν έχει υποχρέωση εργασίας λόγω λήξης του νομίμου ωραρίου εργασίας, συνιστά έμμεσο περιορισμό που παραβιάζει και παρεμποδίζει τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος του υπαλλήλου να συμμετέχει ή όχι σε απεργία προκηρυχθείσα από τη νόμιμα συνεστημένη συνδικαλιστική του οργάνωση.

 

Επιπρόσθετα, η ανωτέρω γνώμη της Υπηρεσίας δεν εναρμονίζεται ούτε δικαιολογείται από το γράμμα ή το σκοπό των διατάξεων των παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4354/15 και 8 του αρ. 13 του Ν. 1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 245 του Ν. 4512/18, που ορίζουν η μεν πρώτη τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών σε περίπτωση απεργίας, η δε δεύτερη το ωράριο υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σχολείο.

 

δ) Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών για πραγματικά παρεχόμενη εργασία παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 43 ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας) και 24 ν. 4354/2015, με τις οποίες καθορίζονται περιοριστικά οι όροι και προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπάλληλοι του Δημοσίου δεν δικαιούνται των αποδοχών τους, και γεννά αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ και όλως επικουρικά κατά τις διατάξεις του ΑΚ περί αδικαιολόγητου πλουτισμού.