Αριστοτέλης: Καμία συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα «περιγραφική αξιολόγηση μαθητών»

Αριστοτέλης: Καμία συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα «περιγραφική αξιολόγηση μαθητών»

Με αφορμή την εγκύκλιο που απέστειλε το ΙΕΠ στα νηπιαγωγεία και στις σχολικές μονάδες με θέμα «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση» καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μην συναινέσουν  στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να μπουν σε μια διαδικασία της οποίας ούτε το πλαίσιο ούτε το περιεχόμενο γνωρίζουν. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή είναι εθελοντική, και κανένας δεν μπορεί να υποχρεώσει το σύλλογο διδασκόντων να αποφασίσει για αυτήν.

 

Ιδιαίτερα επισημαίνουμε τα εξής:

-                 Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου στην πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος που είναι ασαφές, χωρίς να γνωρίζουν το περιεχόμενο και το πλαίσιο. Το υποστηρικτικό – επιμορφωτικό υλικό ΘΑ διαμορφωθεί, οι σύμβουλοι ΘΑ επιμορφωθούν το Γενάρη, ενώ σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δίνονται από το ΙΕΠ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής της αίτησης οι σύλλογοι διδασκόντων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους με βάση το υλικό και τις οδηγίες που θα τους δοθούν! Με άλλα λόγια, το Υπουργείο Παιδείας ζητά τη συμφωνία των εκπαιδευτικών σε ένα σύστημα αξιολόγησης αλλά και διδασκαλίας που δεν τους έχει κοινοποιηθεί!

 

-                 Στην πρόσκληση είναι ξεκάθαρο ότι η περιγραφική αξιολόγηση θα εφαρμοστεί παράλληλα με την υπάρχουσα ποσοτική αξιολόγηση/βαθμολόγηση.

 

-                 Η πρόσκληση ήρθε μετά και τις δηλώσεις του Υπουργού παιδείας για εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης από το Σεπτέμβριο καθώς και των απαιτήσεων του κουαρτέτου για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του διαρκούς συστήματος απολύσεων στο δημόσιο. Είναι επίσης, γνωστό, ότι συνολικά η αξιολόγηση των μαθητών, χρησιμοποιείται ως στοιχείο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης μαθητών καθώς και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα (επιτεύγματα και πρόοδος μαθητών, ατομική και κοινωνική ανάπτυξη μαθητών) είναι στους βασικούς δείκτες της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας με βάση τα προηγούμενα νομοθετικά πλαίσια, τα οποία να σημειώσουμε ότι δεν έχουν καταργηθεί. Η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί έτσι κι αλλιώς  άλλο ένα μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής δεδομένων για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Δημιουργείται λοιπόν, το ερώτημα το κατά πόσο η περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών θα συνδεθεί με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας η οποία είναι στους άμεσους στόχους του υπουργείου Παιδείας.

 

Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε ότι η αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί μηχανισμό κοινωνικής – ταξικής διαφοροποίησης του μαθητικού πληθυσμού. Αναπαράγει το κυρίαρχο ιεραρχικό μοντέλο και κατηγοριοποιεί τους μαθητές σε ικανούς και ανίκανους, σε αποτυχημένους και επιτυχημένους. Σε μια εποχή μάλιστα, που καταρρέουν όλες οι υποστηρικτικές δομές ενώ δυσχεραίνεται καθημερινά το σχολικό περιβάλλον με την αύξηση των μαθητών στα τμήματα, πέφτει και το τελευταίο φύλλο συκής για μια αξιολόγηση που στόχο έχει να αποτυπώσει για να παρέμβει μετά βελτιωτικά!

 

Αντίθετα, η αξιολόγηση καλλιεργεί το πνεύμα και την πρακτική ενός ακραίου ατομικιστικού ανταγωνισμού μέσα από την οποία περιθωριοποιούνται μορφωτικά και κοινωνικά τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων (συνεχείς εξετάσεις οποιασδήποτε μορφής, ανάπτυξη της παραπαιδείας) ευνοεί δηλαδή τους ήδη ευνοημένους και αδικεί τους ήδη αδικημένους.

 

Στηρίζεται και αλλά και καλλιεργεί την ιδεολογία των φυσικών χαρισμάτων ότι δηλ. τα άτομα οι μαθητές στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν έμφυτα χαρίσματα τα οποία τους επιτρέπουν υψηλές ή χαμηλές επιδόσεις. Συγκαλύπτεται έτσι η πραγματικότητα μέσα στην οποία το άτομο αναπτύσσεται στα πλαίσια του πολιτιστικού και μορφωτικού κεφαλαίου της οικογένειας του και ότι το σχολείο δεν ευνοεί όλα τα πολιτιστικά κεφάλαια ούτε όλα τα χαρίσματα των παιδιών αλλά κυρλίως αυτό των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων.

 

Η αποτίμηση της μαθησιακής πορείας του μαθητή είναι συνάρτηση, πολλών παραγόντων που δεν μπορούν να χωρέσουν σε κανένα τυποποιημένο αξιολογικό σχήμα . Η δομή της εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, οι στόχοι που υπηρετεί, τα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, η ταξική και εθνική προέλευση μαθητών, όλα αυτά παίζουν ρόλο στην πορεία και την εξέλιξη του μαθητή.

 

Η περιγραφική αξιολόγηση υπηρετεί μια αόρατη παιδαγωγική όπου επιχειρεί να αξιολογήσει και άρα να ταξινομήσει ιεραρχικά τον μαθητή στο σύνολο της προσωπικότητας του και όχι απλά στην επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων.

 

Η εξατομίκευση, δηλαδή η ευθύνη της σχολικής αποτυχίας συνεχίζει να είναι ατομική υπόθεση.

 

Με βάση τα παραπάνω καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων να μη συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα.

 

Από το ΔΣ