Αριστοτέλης: Καμία απασχόληση μαθητών και κάλυψη απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού στα κενά

Αριστοτέλης: Καμία απασχόληση μαθητών και κάλυψη απουσίας εκπαιδευτικού προσωπικού στα κενά

Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι καταγγελίες εκπαιδευτικών ότι δέχονται πιέσεις να μπαίνουν στα κενά τους να καλύπτουν την απουσία των αναγκαίων προσλήψεων σε εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικά σε συνθήκες πανδημίας! Ταυτόχρονα, υπάρχει διασπορά φημών ότι υπάρχουν άρθρα και νομοθεσία που επιβάλουν (!!!) στους διευθυντές, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να στέλνουν εκπαιδευτικούς τις ώρες των κενών τους για να κάνουν λέει «απασχόληση» των μαθητών. Ισχυρίζονται μάλιστα, ότι η απασχόληση των μαθητών δεν είναι διδακτική ώρα! Κυκλοφορούν και σκονάκια με άρθρα νόμων που υποτίθεται ότι το προβλέπουν!

 

Γίνεται απίστευτη παραποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας με ένα και μοναδικό στόχο: να καλύψουμε τα κενά προσλήψεων που δημιουργεί η εκπαιδευτική πολιτική σε βάρος των δικαιωμάτων μας που κατακτήθηκαν με αγώνες. Καλά θα κάνουν όσα στελέχη εκπαίδευσης επικαλούνται νόμους και άρθρα για να παραβιάσουν εργασιακά δικαιώματα, να γνωρίζουν ότι:

 

  1. Η νομοθεσία καθορίζει με ακρίβεια το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών (24-21 ώρες ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας) και το εργασιακό (30 ώρες εβδομαδιαίως και έως ημερήσιο 6ωρο).

  2. Όλες οι ώρες που οι μαθητές παραβρίσκονται στο σχολείο είναι διδακτικές ώρες και άρα όταν ένας εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη μαθητών για τον οποιοδήποτε λόγο, αυτό ανάγεται στο διδακτικό του ωράριο. Υπενθυμίζουμε ότι γι’ αυτό άλλωστε το υπουργείο παιδείας το 2018 υποχρεώθηκε να συμπεριλάβει την ώρα της σίτισης στο διδακτικό ωράριο. Σε αυτό έχει γνωμοδοτήσει πολλαπλώς η νομική σύμβουλος της ΔΟΕ.

  3. Δεν υπάρχει πουθενά  στη νομοθεσία η έννοια της «απασχόλησης» των μαθητών ή της ενισχυτικής διδασκαλίας  ολόκληρου τμήματος (η νομοθεσία αναφέρεται σε ενισχυτική διδασκαλία ως 5 μαθητών). Προτροπές ή προφορικές εντολές που καλούν το εκπαιδευτικό προσωπικό να καλύψει εκπαιδευτικά κενά κάνοντας απασχόληση των μαθητών χωρίς να υπολογίζονται οι ώρες αυτές στο διδακτικό του ωράριο, είναι απολύτως ανυπόστατες. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο.

Με βάση τα παραπάνω, είναι παράβαση της υπάρχουσας νομοθεσίας να καλούνται οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να κρατούν τμήμα ή μαθητές εξαιτίας μικρής ή μεγάλης διάρκειας απουσίας εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτικό κενό που δεν κάλυψε το υπουργείο.

Το άρθρο του καθηκοντολογίου που χρησιμοποιείται ως άλλοθι αφορά εκπαιδευτικούς που δε συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο ή είχαν τοποθετηθεί στις σχολικές μονάδες ως πλεονάζον προσωπικό ακριβώς για την κάλυψη των έκτακτων κενών.

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι συγκεκριμένο και καθορίζεται και από το ωρολόγιο πρόγραμμα. Κανένα στέλεχος διοίκησης δεν έχει τη δικαιοδοσία να μεταβάλει το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά το δοκούν. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών γίνεται μόνο με συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων και χωρίς να παραβιάζονται τα κατοχυρωμένα δικαιώματα. Ο σύλλογός διδασκόντων δε δικαιούται να αποφασίζει παραβίαση των δικαιωμάτων και κάθε τέτοιου είδους απόφαση είναι παράνομη και μη εκτελέσιμη (π.χ. να δουλεύει κάποιος εκπ/κός περισσότερες ώρες από το διδακτικό του ωράριο).

Σήμερα χρησιμοποιείται η πανδημία ως δικαιολογία για να αλωθούν εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες. Το υπουργείο παιδείας οφείλει να προχωρήσει άμεσα σε μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικών όλων των ΠΕ για την κάλυψη όλων των κενών και για να λειτουργήσουν τα τμήματα με μειωμένο αριθμό μαθητών μέχρι 12-15 το ανώτερο ανάλογα και με το μέγεθος της αίθουσας.

Επειδή η πανδημία δημιουργεί πρόσθετα και έκτακτα προβλήματα, ασθένειες εκπαιδευτικών, ευπαθείς ομάδες κ.λπ. το υπουργείο και η Α’ διεύθυνση Αθήνας που έχει πάνω από 6.000 εκπαιδευτικό προσωπικό, οφείλουν να προϋπολογίσουν στις προσλήψεις πρόσθετο εκπαιδευτικό προσωπικό για την κάθε σχολική μονάδα και για το σύνολο της διεύθυνσης. Κάθε άλλη επιλογή παραβιάζει τα εργασιακά και μορφωτικά δικαιώματα και θέτει σε μεγάλους υγειονομικούς κινδύνους εκπαιδευτικούς, μαθητές και την κοινωνία ολόκληρη. Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη!

Διεκδικούμε εδώ και τώρα:

  • Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προυπολογισμό, ώστε να προσληφθεί ο απαραίτητος αριθμός εκπαιδευτικών, που να ικανοποιεί τους 15, το πολύ, μαθητές ανα τμήμα.

  • Εδώ και τώρα να γίνουν προσλήψεις, για όλα τα κενά σε όλες τις ειδικότητες, χωρίς αποκλεισμούς

  • Τουλάχιστον ένας επιπλέον δάσκαλος στη διάθεση κάθε Δημοτικού, Αντίστοιχη διάθεση εκπαιδευτικών όλων  των ειδικοτήτων  για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών. Στη διάθεση των Διευθύσεων εκπαίδευσης αντίστοιχου αριθμού Νηπιαγωγών για τις ανάγκες της Προσχολικής αγωγής.

  • Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί/ μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτ(ρι)ών και του βοηθητικού προσωπικού που έχουν έστω και μία σύμβαση αποκλειστικά με το πτυχίο και ολόκληρη την προϋπηρεσία. Κατάργηση εδώ και τώρα του απαράδεκτου θεσμού των ΑΜΩ και των 3μηνιαίων αναπληρωτών. Κατάργηση του ν. 4692/20 της Κεραμέως και του νόμου Γαβρόγλου.Όχι στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

  • Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μαθαίνουμε τα δικαιώματά μας, τα υπερασπίζουμε συλλογικά σε κάθε σχολείο, με αλληλεγγύη σε κάθε συνάδελφο, με άρνηση αποδοχής αυθαίρετων εντολών, με ενημέρωση του συλλόγου σε κάθε περίπτωση αυθαιρεσίας και τρομοκράτησης. Συσπειρωμένοι γύρω από το σύλλογό μας να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση. Όλοι μαζί να περάσουμε στην αντεπίθεση. Δε θα ζήσουμε με το φόβο! Τη ζωή μας την κερδίζουμε με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια!

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

 

Ζαραϊδώνη Βούλα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος