Αριστοτέλης: Γράφουμε όλα τα παιδιά που οι γονείς τους επιθυμούν, στο ολοήμερο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο χωρίς καμία προϋπόθεση!

Αριστοτέλης: Γράφουμε όλα τα παιδιά που οι γονείς τους επιθυμούν, στο ολοήμερο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο χωρίς καμία προϋπόθεση!

Γράμμα προς τους γονείς

Υπεύθυνη δήλωση γονέα εδώ