Αριστοτέλης: Για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

Αριστοτέλης: Για το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος

Στις 8 Οκτωβρίου, ένα νέο έγγραφο, με το χαρακτηρισμό του εξαιρετικά επείγοντος, έφτασε στις σχολικές μονάδες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος, που καλούσε τις σχολικές μονάδες που δεν είχαν ανταποκριθεί, να κάνουν όλες τις ενέργειες που αφορούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  μέχρι την Τετάρτη 10/10 με τη σημείωση ότι το πρόγραμμα είναι υποχρεωτικό.

 

Για τα παραπάνω έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

 

  • Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα δεν μπορεί να θεωρηθεί υποχρεωτική, όπως αναφέρει η νομική σύμβουλος της Δ.Ο.Ε. Μαρία – Μαγδαληνή Τσίπρα και ο Παλαιολόγος Παλαιολόγος, νομικός σύμβουλος του Αριστοτέλη. Πολύ δε περισσότερο ο εξαναγκασμός τους σε καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές εφαρμογές που απαιτούν ακόμα και τους κωδικούς του συστήματος taxis αυτών που ορίζονται ως χρήστες του προγράμματος, Επομένως, οι διευθυντές/ντριες καθώς και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων δεν έχουν καμία υποχρέωση να υπογράψουν πρωτόκολλο εμπιστευτικότητας ούτε να διαθέσουν οποιοδήποτε προσωπικό τους δεδομένο ούτε μπορούν οι διευθυντές/ντριες να υποχρεώσουν οποιονδήποτε εκπαιδευτικό να το κάνει.

  • Το ζήτημα της σίτισης των μαθητών έχει αναδειχθεί με έμφαση από τους συλλόγους των εκπαιδευτικών όλα τα χρόνια της κρίσης οι οποίοι απαίτησαν την σχετική παρέμβαση της πολιτείας. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φτώχεια και η ανεργία δεν αντιμετωπίζονται με συσσίτια (στα οποία οδηγούμαστε σε έσχατη ανάγκη) αλλά με δημιουργία θέσεων εργασίας τέτοιων που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για όλους. Τον τελευταίο καιρό κατακλυζόμαστε από σωρεία προγραμμάτων άγνωστης διάρκειας, τα οποία εισβάλλουν με τρόπο άτακτο στις σχολικές μονάδες χωρίς ούτε να τηρούνται οι στοιχειώδεις όροι της εφαρμογής τους από τη μια αλλά και δημιουργώντας πρόσθετα λειτουργικά προβλήματα από την άλλη. Είναι προφανές ότι ένα σχολείο, με το υπάρχον προσωπικό, δεν μπορεί να διαχειριστεί τη διανομή τόσων διαφορετικών προγραμμάτων σίτισης. Αρκεί να θυμίσουμε ότι λίγεςημέρες πριν το κλείσιμο των σχολείων καλέστηκαν οι σύλλογοι διδασκόντων να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους σε δύο προγράμματα διανομής φρούτων:

 
  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα διανομής μπανάνας DOL (από την οποία θα έχει αφαιρεθεί το διακριτικό της εταιρείας).

 
  • Συμμετοχή στο «Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρόγραμμα διανομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος σχολικών ετών 2017/2018, 2018/2019 και 2019/2020.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε:

 

- Τους συλλόγους διδασκόντων που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να καταγράψουν σε πρακτικό τις αποφάσεις τους και παρέχουμε, όπως και η ΔΟΕ, πλήρη συνδικαλιστική κάλυψη σε αυτό.

 

- Το Υπουργείο να εξασφαλίσει στα σχολεία το απαιτούμενο για τη σίτιση προσωπικό και να απαλλάξει τους εκπαιδευτικούς από εργασίες που είναι άσχετες με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και καλύπτονται από τα άλλα επαγγέλματα

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Η πρόεδρος                                   Ο γραμματέας

           Ρέππα Ντίνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος