Αριστοτέλης: Επικαιροποίηση για τη διαδικασία σίτισης στα ολοήμερα

Το τελευταίο διάστημα έφθασαν στο σύλλογο καταγγελίες συναδέλφων για πιέσεις-υποδείξεις που τους ασκούνται προκειμένου οι συνάδελφοι που διδάσκουν στα ολοήμερα να αναλάβουν «εθελοντικά» την προετοιμασία του γεύματος των μαθητών. Επισημαίνουμε προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Δήμους, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων κ.ά.) πως ξεφεύγει των καθηκόντων και των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών  το σερβίρισμα του φαγητού των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. Για το συγκεκριμένο έργο υπεύθυνη είναι η πολιτεία να προσλάβει το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό που χρειάζεται για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των μαθητών.

 

Καλούμε τους συναδέλφους να ενημερώνουν άμεσα το σωματείο για τέτοιες παρεμβάσεις-πιέσεις και σε κάθε περίπτωση να αρνούνται να αναλάβουν την υποχρέωση σερβιρίσματος του γεύματος των μαθητών.

 

Όπως αναφέρει η ΔΟΕ στο έγγραφό της για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών με ημερομηνία 8-9-2015:

 

«3. Ολοήμερο Σχολείο

Το Δ. Σ. της ΔΟΕ θεωρεί αυτονόητο τον υπολογισμό των ωρών σίτισης του ολοήμερου σχολείου στο διδακτικό ωράριο όλων των συναδέλφων που εργάζονται στα ολοήμερα, όπως  συμβαίνει, και στα πιλοτικά, καθώς επίσης και το χωρισμό των τμημάτων, με βάση τις ηλικιακές ανάγκες των μαθητών και με ανώτερο όριο τους 25 μαθητές ανά τμήμα.

Οι συνάδελφοι να μην εκτελούν χρέη τραπεζοκόμου και να απαιτούν την πρόσληψη μόνιμου βοηθητικού προσωπικού.

Το Δ.Σ. της ΔΟΕ σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού από το Ολοήμερο Σχολείο θεωρεί απαραίτητο να καλύπτεται άμεσα η θέση από αναπληρωτή. Σε άλλη περίπτωση να γίνεται αναμόρφωση του προγράμματος.»

 

Επίσης, στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2015-2016» και με Αρ.Πρωτ.Φ.50/1169/149005/Δ1/23-09-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α΄

αναφέρεται ότι:

 

«7. Σίτιση

Το γεύμα των μαθητών παρασκευάζεται στο σπίτι από τους γονείς/κηδεμόνες τους.

Ο υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος δεν αναλαμβάνει το ζέσταμα του φαγητού, αλλά βοηθά και καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους μαθητές των μικρών τάξεων μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης..."

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

Η πρόεδρος             Η γραμματέας

 

       Γράφου Ματίνα             Ρέππα Ντίνα