Αριστοτέλης: Ενημέρωση σχετικά με την ενεργοποίηση του Απεργιακού Ταμείου

23/1/2019

 

Μετά από την απόφαση της ΓΣ για Ενεργοποίηση του Απεργιακού Ταμείου, το ΔΣ του Αριστοτέλη εξειδίκευσε την απόφαση αυτή ως εξής:

 

Οι απεργοί και των τριών (3) ημερών (Παρασκευή 11/1, Δευτέρα 14/1, Πέμπτη 17/1, θα πάρουν από το Απεργιακό Ταμείο πίσω το ένα (1) ημερομίσθιο. 

 

Το σωματείο μας επικοινώνησε με τα τμήματα μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Π.Ε. Α’ Αθήνας

και αιτήθηκε τη σταδιακή παρακράτηση των απεργιών. Η απάντηση που μας δόθηκε είναι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και ότι η παρακράτηση των απεργιών θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την ταχύτητα καταχώρησής τους στο σύστημα.

 

Όταν τα τμήματα Μισθοδοσίας Π.Ε. Α’ Αθήνας μονίμων και αναπληρωτών παρακρατήσουν τη συμμετοχή και των τριών απεργιακών κινητοποιήσεων (11/1-14/1-17/1), τότε ο Σύλλογός μας θα βγάλει δημόσια ανακοίνωση όπου θα καλεί τις συναδέλφισσες και τους συνάδελφους, μέλη του Συλλόγου μας, που δικαιούνται πίσω το ένα ημερομίσθιο, να καταθέσουν αίτηση και να επισυνάψουν ως αποδεικτικά τα μισθοδοτικά σημειώματα όπου θα αποδεικνύεται η παρακράτηση των ποσών για τις τρεις απεργίες. Με τον τρόπο αυτό θα παραλάβουν το ένα ημερομίσθιο πίσω και θα υπογράψουν για την παραλαβή του. 

 

 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

                                   Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

                     

                                Χαλικιά Τατιάνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος