Αριστοτέλης: Ενημέρωση σχετικά με την απόδοση του ενός ημερομισθίου από το απεργιακό ταμείο ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

Αριστοτέλης: Ενημέρωση σχετικά με την απόδοση του ενός ημερομισθίου από το απεργιακό ταμείο ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

10/2/2019

 

Καλούμε τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτριες συναδέλφους που ανήκουν σε σχολικές μονάδες του Αριστοτέλη και έχουν συμμετέχει και στις τρεις απεργίες 11/1, 14/1, 17/1 να προσέλθουν την Παρασκευή 15/2, 13:30 – 15:30 ή τη Δευτέρα 18/2 17:30- 19:30 στο 141ο Δ.Σχ. (Τσούντα & Αχαρνών) για να παραλάβουν αυτοπροσώπως από το απεργιακό ταμείο του συλλόγου το ποσό που αντιστοιχεί σε ένα ημερομίσθιο. Οι συνάδελφοι/ισσες θα πρέπει να προσκομίσουν  το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας Ιανουαρίου, ένα αντίγραφο παρουσιολογίου Ιανουαρίου όπου θα φαίνεται η συμμετοχή τους στις τρεις αυτές απεργίες και την αίτηση προς τον σύλλογο.

Υπενθυμίζουμε ότι στους/ις μόνιμους/ες συναδέλφους/ισσες, το αντίστοιχο ημερομίσθιο θα αποδοθεί σε άλλο χρόνο όταν θα ολοκληρωθεί η παρακράτηση των τριών αυτών απεργιών.

 

 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

                                   Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

                     

                                     Χαλικιά Τατιάνα                           Σακαρετσάνος Λάμπρος