Αριστοτέλης: Ενημέρωση σχετικά με την απόδοση του ενός ημερομισθίου από το απεργιακό ταμείο για τις/τους αναπληρώτριες/τές

4/2/2019

 

Το σωματείο μας επικοινώνησε με το τμήμα μισθοδοσίας αναπληρωτών της Διεύθυνσης Π.Ε. Α’ Αθήνας και ενημερώθηκε ότι οι μέρες απεργίας 11/1, 14/1, 17/1, παρακρατήθηκαν από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου.

 

Ως εκ τούτου παρακαλούμε τους αναπληρωτές και αναπληρώτριες που ανήκουν σε σχολικές μονάδες του Αριστοτέλη και έχουν συμμετέχει στις παραπάνω τρεις ημέρες απεργία να συγκεντρώσουν: το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας Ιανουαρίου και αντίγραφο παρουσιολόγιου Ιανουαρίου όπου θα φαίνεται η συμμετοχή τους στις τρεις αυτές απεργίες και η αντίστοιχη παρακράτηση μισθού. Εντός του μήνα, όταν η τράπεζα μας δώσει τη δυνατότητα ανάληψης από το απεργιακό ταμείο, θα καλέσουμε σε συγκεκριμένη ημερομηνία τις/τους συναδέλφισσες/ους, για να αποδώσουμε το ένα ημερομίσθιο όπως έχουμε αποφασίσει.

 

 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

 

                                   Η πρόεδρος                                      Ο γραμματέας

                     

                                Χαλικιά Τατιάνα                            Σακαρετσάνος Λάμπρος